Chợ Gạo: 85% số hộ chăn nuôi đăng ký theo Quyết định 33 của UBND tỉnh

Thực hiện đăng ký chăn nuôi theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm, huyện Chợ Gạo có  15.804 hộ đăng ký quy mô gia đình, 1.934 hộ đăng ký quy mô nhỏ trở lên, đạt 85% số hộ chăn nuôi. Chăn nuôi quy mô vừa có 365 trang trại, chăn nuôi quy mô lớn có 3 trang trại.

 
Trên địa bàn huyện hiện nay đã có một số nơi hình thành vùng chăn nuôi tập trung như xã Xuân Đông có 46.000 con heo, Bình Phục Nhứt có 1,3 triệu con gà, Phú Kiết có 1,2 triệu con gà ác và chim cút. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý chăn nuôi, nên việc tiêm phòng các bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ trên 95%, công tác tiêu độc sát trùng được thực hiện mỗi năm  02 đợt, trang trại quy mô nhỏ trở lên tự phun xịt trên 1.635 lít thuốc, góp phần hạn chế phát sinh dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Ngọc Duyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay