Chợ Gạo: 85% số hộ chăn nuôi đăng ký theo Quyết định 33 của UBND tỉnh

Thực hiện đăng ký chăn nuôi theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm, huyện Chợ Gạo có  15.804 hộ đăng ký quy mô gia đình, 1.934 hộ đăng ký quy mô nhỏ trở lên, đạt 85% số hộ chăn nuôi. Chăn nuôi quy mô vừa có 365 trang trại, chăn nuôi quy mô lớn có 3 trang trại.

 
Trên địa bàn huyện hiện nay đã có một số nơi hình thành vùng chăn nuôi tập trung như xã Xuân Đông có 46.000 con heo, Bình Phục Nhứt có 1,3 triệu con gà, Phú Kiết có 1,2 triệu con gà ác và chim cút. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý chăn nuôi, nên việc tiêm phòng các bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ trên 95%, công tác tiêu độc sát trùng được thực hiện mỗi năm  02 đợt, trang trại quy mô nhỏ trở lên tự phun xịt trên 1.635 lít thuốc, góp phần hạn chế phát sinh dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Ngọc Duyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử