Gò Công Tây: Tổng kết điểm trình diễn kỹ thuật luân canh cây bắp trên nền đất lúa

Chiều ngày 16/3/2017, Trạm Khuyến nông huyện Gò Công Tây kết hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết điểm trình diễn kỹ thuật mô hình luân canh cây bắp trên nền đất lúa gắn với liên kết tiêu thụ trong vùng ngọt hóa Gò Công.

Đến dự có ông Cao Văn Hóa - Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, bà Trần Thanh Phong - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng hơn 100 đại biểu là nông dân của các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công.

Các đại biểu đã tham quan điểm trình diễn mô hình luân canh cây bắp trên nền đất ruộng tại hộ ông Lê Văn Bền, ngụ tại ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn. Quy mô diện tích trồng bắp là 5 ha, với 12 hộ nông dân trong ấp cùng đăng ký thực hiện mô hình, được hỗ trợ 35 triệu đồng. Theo đó, mô hình được thực hiện nhằm mục đích chuyển đổi đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây bắp có hiệu quả kinh tế cao hơn, thời gian sinh trưởng ngắn hơn chỉ từ 68 - 75 ngày. Đồng thời, cây bắp có thể thích nghi với vùng đất nhiễm phèn, mặn trong mùa khô.

Qua kết quả khảo sát, sau 1 vụ trồng bắp, người nông dân được ký bao tiêu sản phẩm, đảm bảo thu hồi được toàn bộ chi phí sản xuất ban đầu, thu về lợi nhuận trung bình khoảng 50 triệu/ha. Nông dân xã Đồng Sơn đánh giá đây là mô hình sản xuất thí điểm mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời đề nghị ngành chức năng quan tâm việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa, đầu tư đúng mức trong việc trồng, quản lý dịch bệnh, chăm sóc loại cây trồng mới này.

Kim Lan

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay