Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sáng ngày 16/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho các địa phương trong vùng kinh tế - đô thị phía Tây của tỉnh bao gồm Cái Bè, Cai Lậy, TX. Cai Lậy, Tân Phước.

Các đại biểu đã được nghe triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2020, diện tích lúa canh tác toàn tỉnh đạt 78.000 ha, diện tích cây ăn trái 74.000 ha, rau màu hơn 45.000 ha, đàn cút hơn 2 triệu con phát triển trọng điểm tại Chợ Gạo, Châu Thành và Tân Phước; diện tích nuôi tôm đạt khoảng 4.600 ha...

Riêng vùng kinh tế - đô thị phía Tây tập trung phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Phát triển khoảng 30.000 ha lúa canh tác theo quy trình "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", liên kết bền vững với các doanh nghiệp. Hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các cây ăn trái chủ lực như sầu riêng, khóm, thanh long và xoài cát Hòa Lộc; hình thành từ 3 - 5 mô hình doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ; hình thành khu chăn nuôi tập trung 200 ha tại xã Thạnh Hòa và các tuyến chăn nuôi, với quy mô tập trung, áp dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho các thành phố lớn và xuất khẩu...

Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của các loại nông sản có lợi thế và chủ lực của tỉnh; nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực trước mắt và lâu dài, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đảm bảo tăng năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cao Nguyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử