Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Vừa qua, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công, ông Cao Văn Hóa - Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì triển khai Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng năm 2030.

Theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, khu vực Gò Công là vùng kinh tế - đô thị phía Đông gồm thị xã Gò Công và các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, định hướng sẽ phát triển cây lúa đặc sản, cây rau, mãng cầu xiêm, gà ta, con tôm; vùng kinh tế - đô thị trung tâm gồm Chợ Gạo, Châu Thành, Mỹ Tho phát triển cây thanh long, cây rau, gà ri, chim cút, cá nuôi bè, hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vùng kinh tế - đô thị phía Tây bao gồm thị xã Cai Lậy, Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước, vùng này phát triển cây lúa chất lượng cao, cây xoài, cây sầu riêng, cây khóm, giống thủy sản nước ngọt, hình thành khu chăn nuôi tập trung tại Thạnh Hòa, Thạnh Tân (huyện Tân Phước).

Mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tiền Giang đến năm 2020, tổng diện tích canh tác 78.000 ha, diện tích gieo trồng đạt tối đa là 200.000 ha, sản lượng đạt 1,2 triệu tấn lúa gạo, diện tích cây ăn trái là 74.000 ha, sản lượng 1.285 triệu tấn, có 15-20% diện tích cây ăn trái đạt GAP; diện tích rau 45.200 ha, sản lượng 768.400 tấn, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn; ngành chăn nuôi hơn 2 triệu con, ổn định số lượng, cải thiện chất lượng, hình thành khu chăn nuôi tập trung, quản lý tốt dịch bệnh; diện tích nuôi tôm 4.600 ha, sản lượng đạt 17.400 tấn, phát triển nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài triển khai đề án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kết hợp triển khai Đề án cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông của 37 xã, 3 phường và 4 thị trấn, với tổng diện tích 26.147 ha, trong đó cắt vụ 23.143 ha, chuyển trồng cây ăn trái 3.004 ha, chuyển vụ 4.128 ha.

Hội nghị còn triển khai Dự án hỗ trợ lãi suất mua máy cấy lúa khu vực phía Đông tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2020 theo phương thức hỗ trợ lãi vay 3 năm, hỗ trợ 100% lãi suất 2 năm đầu và 50% năm thứ 3 với tổng số 34 máy, tiền lãi được hỗ trợ là 935 triệu đồng bằng ngân sách Trung ương theo Quyết định 68/2012/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc triển khai các nội dung quan trọng trên nhằm định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế từng vùng, từng địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất, tổng giá trị và khả năng cạnh tranh thông qua liên kết, mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giảm thiểu tác động bất lợi về biến đổi khi hậu, ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông thủy hải sản.

Huỳnh Văn Hải

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay