Chợ Gạo: Vận động nông dân sản xuất 293 ha thanh long theo tiêu chuẩn GAP

Thực hiện Đề án phát triển cây thanh long, huyện Chợ Gạo tập trung tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất thanh long có chất lượng theo kế hoạch đề ra, phối hợp thực hiện mô hình sản xuất 100 ha thanh long theo công nghệ cao tại xã Thanh Bình.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường quảng bá thương hiệu thanh long Chợ Gạo, củng cố và phát triển các tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất tiêu thụ thanh long tại các xã Quơn Long, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Đăng Hưng Phước... Củng cố các tổ hợp tác đạt chuẩn VietGAP, tiếp tục thực hiện 85 ha thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được tỉnh phê duyệt, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2017 là 293 ha.

Bình Yên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử