Gò Công Tây: Hứa hẹn thắng lợi vụ lúa Đông xuân 2016 - 2017

Tính đến nay, huyện Gò Công Tây đang bước vào thu hoạch lúa Đông xuân sớm và khẩn trương chăm sóc Đông xuân chính vụ. Hiện tại, thời tiết khá thuận lợi, nông dân đang hy vọng một vụ mùa thắng lợi.

Nông dân huyện Gò Công Tây chăm sóc lúa.

Vụ lúa Đông xuân 2016 - 2017, toàn huyện xuống giống gần 11.000 ha. Hiện tại, có hơn 500 ha thu hoạch sớm so với mùa vụ, năng suất đạt khoảng 5 tấn/ha, số còn lại hiện đang trong giai đoạn đứng cái, làm đòng, đang trổ và hơn 3.000 ha đang ngậm sữa chuẩn bị thu hoạch.

Theo bà con nông dân, vụ lúa Đông xuân sớm năng suất giảm hơn mọi năm, do ảnh hưởng của thời tiết. Diện tích lúa chính vụ còn lại năng suất tương đối bằng hoặc cao hơn so với cùng kỳ, do thời tiết thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Hồng, xã Đồng Thạnh cho biết: "Nhìn chung, vụ lúa Đông xuân năm nay bà con thắng lợi. Vụ lúa Đông xuân năm rồi vào thời điểm này, bà con phải bơm chuyền cứu lúa, tốn kém chi phí, năng suất lại không cao thì năm nay, bà con không mất nhiều chí phí bơm chuyền, nước dưới kênh còn dồi dào, đảm bảo đủ nước tưới đến ngày thu hoạch".

Tuy nhiên, theo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, huyện có khoảng 600 ha lúa bị nhiễm rầy nâu và mới được khống chế. Do đó, bà con phải thường xuyên thăm đồng, phun thuốc để ngừa rầy nâu cũng như các loại sâu bệnh tấn công làm ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Ông Trần Long Nguyên, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: "Vụ lúa Đông xuân năm 2016 - 2017 rất khả quan, bà con phấn khởi, không lo lắng về nước tưới như năm vừa rồi. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo bà con phải đề phòng sâu rầy phá hoại, làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như năng suất lúa, đảm bảo có một vụ mùa thắng lợi".

Minh Toàn

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay