Tân Phước: Nông dân tích cực chăm sóc lúa Hè thu sớm

Với phương châm "Thu hoạch đến đâu, xuống giống đến đó", đến nay, toàn huyện xuống được gần 3.500 ha lúa Hè thu sớm năm 2017. Các xã xuống giống nhiều là Tân Hòa Tây (gần 2.000 ha), kế đến là Thạnh Hòa (khoảng 750 ha), Phước Lập (gần 700 ha)...

 
Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân xuống giống chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: OM 6162, OM 5451, OM 6976,... Riêng xã Tân Hòa Tây, hiện nay, nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa chất lượng cao như: Nàng Hoa 9; Long Hồ 9; Đài thơm 8; RVT; Nếp 46 - 25,... Hiện tại trà lúa đang phát triển khá tốt, nông dân đang bước vào giai đoạn dặm tỉa, chăm sóc lúa để đạt năng suất cao.

Phúc Thịnh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử