Tân Phước: Nông dân tích cực chăm sóc lúa Hè thu sớm

Với phương châm "Thu hoạch đến đâu, xuống giống đến đó", đến nay, toàn huyện xuống được gần 3.500 ha lúa Hè thu sớm năm 2017. Các xã xuống giống nhiều là Tân Hòa Tây (gần 2.000 ha), kế đến là Thạnh Hòa (khoảng 750 ha), Phước Lập (gần 700 ha)...

 
Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân xuống giống chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: OM 6162, OM 5451, OM 6976,... Riêng xã Tân Hòa Tây, hiện nay, nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa chất lượng cao như: Nàng Hoa 9; Long Hồ 9; Đài thơm 8; RVT; Nếp 46 - 25,... Hiện tại trà lúa đang phát triển khá tốt, nông dân đang bước vào giai đoạn dặm tỉa, chăm sóc lúa để đạt năng suất cao.

Phúc Thịnh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay