Chợ Gạo: Trên 60% nông dân sử dụng bóng đèn compact xử lý ra hoa thanh long trái vụ

Đến nay, toàn huyện Chợ Gạo có 4.579 ha thanh long, trong đó diện tích thanh long ruột đỏ 1.600 ha; diện tích thanh long cho sản phẩm 3.510 ha. Sản lượng cả năm đạt 112.320 tấn, tăng 15.450 tấn so năm 2015. Nhìn chung, giá thanh long năm qua ở mức cao, nông dân có lãi khá, thanh long ruột trắng từ 8.000 - 14.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ 15.000 - 40.000 đồng/kg.

Nông dân sử dụng bóng đèn compact xen lẫn bóng đèn sợi đốt tại
xã Quơn Long.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nhờ phối hợp Điện lực Chợ Gạo tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng bóng đèn compact (20W) thay thế bóng đèn sợi đốt nhằm giảm chi phí xử lý ra hoa thanh long cho nông dân, đến nay, có trên 60% nông dân sử dụng bóng đèn compact để xông đèn thanh long. Ngoài sử dụng bóng đèn tròn sợi đốt, nông dân bắt đầu sử dụng bóng đèn sợi đốt xen lẫn bóng đèn compact hoặc chỉ sử dụng 1 loại bóng đèn compact.

Do tiết kiệm điện năng, giảm chi phí, năng suất thanh long vẫn đạt theo yêu cầu, nên nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi. Được biết, chương trình khuyến khích đổi bóng đèn sợi đốt qua bóng đèn compact đến nay đã chuyển đổi được 214.410 bóng/413 hộ trên địa bàn huyện.

Ngọc Duyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính doanh nghiệp

Đầu tư, mua sắm công

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay