Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em"

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 352/KH-BATGT về năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em".

Mục tiêu của Năm An toàn giao thông 2018 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự quan tâm của toàn xã hội trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông. Phấn đấu giảm giao thông tối thiểu từ 5 - 10% cả 03 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em so với năm 2017. Tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm, các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy trong tỉnh.

Với các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là các biện pháp phòng tránh, hạn chế tai nạn liên quan đến mô tô, xe gắn máy. Tiếp tục tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, chú trọng phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt chất lượng cao, cung cách phục vụ tốt; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông. Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp tục rà soát, lắp đặt biển báo giao thông phù hợp, khắc phục kịp thời những đểm đen, vị trí mất an toàn giao thông,... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Để Năm An toàn giao thông 2018 đạt hiệu quả, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện tại địa phương, đơn vị, tránh hình thức và thực hành tiết kiệm. Quán triệt  nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lực lượng vũ trang; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cưởng ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Mộng Thường


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay