Huyện Cai Lậy: Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Huyện Cai Lậy hiện có 251 doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực xay xát, may mặc, chế biến và kinh doanh nông sản, thủy sản... Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động được huyện tập trung thực hiện gắn với tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động.

Thông qua hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" lần thứ nhất, các buổi tuyên truyền trực tiếp tại nơi sản xuất, kinh doanh, các ban, ngành, đoàn thể đã chuyển tải thông điệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, cảnh báo, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... trong công ty, doanh nghiệp.

Trong năm 2017, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Cai Lậy đã tiến hành kiểm tra 45 cơ sở sản xuất - kinh doanh ở lĩnh vực chế biến thủy sản, cơ khí, may mặc... Qua kiểm tra vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, không có nội quy lao động, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, không đảm bảo phương án phòng cháy chữa cháy... Với doanh nghiệp vi phạm, đoàn đã nhắc nhở, lập biên bản và buộc làm cam kết khắc phục, đồng thời tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tạo môi trường cho người lao động an tâm sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trường Giang


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay