Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cai Lậy thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương

Xác định công tác quốc phòng - quân sự địa phương là nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố và giữ vững nền quốc phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của địa phương, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Cai Lậy tích cực quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tham mưu kịp thời với Thị ủy, UBND thị xã Cai Lậy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Ban CHQS thị xã Cai Lậy thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, bồi dưỡng chính trị. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng và củng cố rộng khắp. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên cũng được phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn để xây dựng kế hoạch, phúc tra, sắp xếp nguồn theo chỉ tiêu quy định, thực hiện tốt chế độ đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật.

Bên cạnh công tác huấn luyện, Ban CHQS thị xã Cai Lậy thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu. Phối hợp cùng Công an thị xã duy trì nghiêm chế độ tuần tra kiểm soát các tuyến đường, đảm bảo an ninh chính trị trong những dịp lễ, Tết, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số hàng năm. Đơn vị tăng cường phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, động viên con em lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, thị xã Cai Lậy đều đạt chỉ tiêu được giao, lễ giao quân được tổ chức trang trọng, ấm áp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyên truyền vận động quần chúng được Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cai Lậy quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy tốt vai trò xung kích trong công tác dân vận, Ban CHQS thị xã Cai Lậy phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hơn 700 ngày công lao động giúp dân, làm cỏ phát hoang, vớt lục bình khai thông dòng chảy dài 6,3km; chỉnh trang, sửa chữa 7km đường giao thông nông thôn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Cai Lậy tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và hoạt động liên tịch kết nghĩa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì thực hiện hàng tháng ngày chính trị văn hóa tinh thần..., hàng quý đối thoại dân chủ góp phần tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã Cai Lậy còn làm tốt các chính sách hậu phương quân đội, trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 bệnh binh, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được nhà ở ổn định, an tâm lao động sản xuất. Hàng năm, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp lễ, Tết, nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tân Hội.

Với phương châm "nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả", trong năm 2017, Ban CHQS thị xã Cai Lậy đã xét duyệt, giải quyết chế độ trợ cấp đối với các nhóm đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, dân chủ. Triển khai đầy đủ các nội dung theo quyết định, tuyên truyền hướng dẫn kê khai hồ sơ, tổ chức cấp phát cho các đối tượng được hưởng trợ cấp của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định. Ban CHQS thị xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện chi trả chế độ theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, qua đó, thị xã Cai Lậy đã chi trả cho 138 trường hợp, với số tiền trên 420 triệu đồng.

Ban CHQS thị xã Cai Lậy cùng các địa phương, ban, ngành phối hợp rà soát, thẩm định, hoàn chỉnh các hồ sơ bảo đảm quyền lợi cho người có công, đối tượng chính sách, tích cực xét duyệt hồ sơ giải quyết chính sách cho các đối tượng còn tồn đọng đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, công khai.

Phương Tuyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay