Lực lượng vũ trang Tiền Giang với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ra Chỉ thị 788-CT/QUTW phát động đến toàn quân cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Qua 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen
cho các cá nhân đạt thành tích tốt qua 3 năm thực hiện cuộc vận động.

Cuộc vận động được phát động tập trung chủ yếu vào các nội dung, như: xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan - binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng.

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn 202 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

100% các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua, xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện 4 nội dung của cuộc vận động. Qua bình xét, phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm đều đạt tỷ lệ cao, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 94% - 98%, tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 83,37% - 97% và có trên 50% đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng bộ Quân sự tỉnh được Tỉnh ủy tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cụ thể hóa nội dung cuộc vận động thành những chương trình hành động, việc làm thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Các chỉ tiêu cuộc vận động được gắn vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu; thực hiện tốt các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã, phường, thị trấn...

Ngoài ra, cuộc vận động còn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Duy trì tốt nề nếp, chế độ công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng bảo quản, quản lý và sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, không để mất mát, hư hỏng, xuống cấp...

Công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thi đua "LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới" được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Với hàng ngàn ngày công lao động, hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình đồng đội, nhiều kilômét đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng... đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và quan trọng nhất đó chính là thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thông qua thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng và xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, LLVT tỉnh có 1.263 tập thể, 1.468 cá nhân được biểu dương, khen thưởng, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2 năm liền (2014 - 2015), Bộ CHQS tỉnh được nhận Bằng khen; năm 2016 nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, năm 2015, LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quân, toàn quốc lần thứ IX và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến. Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Cao Văn Mĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: "Những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước trong LLVT tỉnh tiếp tục được duy trì, phát triển đúng hướng và đạt kết quả tốt. Có được kết quả trên là do cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động, làm cho cuộc vận động thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mọi tổ chức, của mỗi cán bộ, chiến sĩ; thực sự là động lực tinh thần để các cơ quan, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới".

Thanh Lâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay