Gò Công Tây tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng luật, quy trình xét tuyển được tiến hành chặt chẽ, huấn luyện với yêu cầu "Nhanh, mạnh, chính xác". Hiện nay, dân quân tự vệ toàn huyện đạt 0,95 % so với dân số, trong đó tự vệ cơ quan đạt 27,92% so với cán bộ, viên chức, dân quân đạt 1,2% dân số, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao.

Đối với công tác đảm bảo hậu cần, tài chính và phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thu lãi từ tăng gia sản xuất và các dịch vụ hơn 800 triệu đồng, các chế độ của cán bộ, chiến sĩ được đảm bảo đúng, đủ theo tiêu chuẩn, định lượng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,8% trở lên. Đồng thời, đơn vị luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dịp này, UBND huyện Gò Công Tây đã tặng 30 giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng trong giai đoạn 2012 - 2017. 

Nguyễn Quyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay