Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Vừa qua, tại Sư đoàn 8, Cụm thi đua 3 Sư đoàn và Trường Quân sự Quân khu 9 (Trường Quân sự Quân khu 9 làm cụm trưởng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và bàn giao đơn vị cụm trưởng năm 2018 giữa Trường Quân sự Quân khu 9 và Sư đoàn BB8.

Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9
tặng hoa chúc mừng cho 2 đơn vị bàn giao cụm trưởng.

Năm 2017, Cụm thi đua 3 Sư đoàn và Trường Quân sự Quân khu 9 chấp hành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra, gắn phong trào thi đua với các mặt công tác của đơn vị, tập trung đột phá vào các khâu yếu, những điểm còn thiếu sót, tạo bước phát triển toàn diện trên các mặt công tác; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác. Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, gắn bó với đơn vị, được các cấp biểu dương, ghi nhận, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị, nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9 ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong Cụm đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017 và yêu cầu các đơn vị cùng nhà trường cần phát huy hơn nữa, nhất là trong huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và đào tạo cán bộ trên các mặt công tác. Đồng thời, ông đã chỉ ra một số mặt yếu mà các đơn vị và nhà trường cần khắc phục trong thời gian tới; yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy các đơn vị và nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại, đề ra biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong năm 2018.

Huỳnh Phong

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay