Cụm thi đua lực lượng vũ trang 5 tỉnh Sông Tiền: Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng

Ngày 13/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017 Cụm thi đua 5 tỉnh sông Tiền (gọi tắt là Cụm thi đua) gồm các tỉnh: Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang và Bến Tre, do Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh làm Cụm trưởng. Đến dự có Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9; ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Ký kết bàn giao Cụm trưởng năm 2018.

Trong năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cụm thi đua đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Quá trình tổ chức thực hiện, hội đồng, tổ thi đua các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động có nền nếp, hiệu quả cao; chú trọng trong khâu xây dựng kế hoạch, xác định tốt chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, khâu đột phá; xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn; gắn phong trào thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích, phong trào "Lực lượng vũ trang (LLVT) chung sức xây dựng nông thôn mới", "LLVT chung tay vì người nghèo" và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 đạt hiệu quả tốt; qua đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9 đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong Cụm thi đua đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như việc quán triệt và triển khai thực hiện "Ba khâu đột phá" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX xác định chưa thật sự hiệu quả, nhất là đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa thật sự có nề nếp...

Dịp này, Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9 và ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã chứng kiến việc ký kết bàn giao Cụm trưởng giữa Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh cho Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang làm Cụm trưởng năm 2018.

Thanh Lâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay