Xử lý nhiều vụ vi phạm trên lĩnh vực khai thác khoáng sản

Nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây thất thoát nguồn tài nguyên, ảnh hưởng môi sinh, môi trường, tỉnh Tiền Giang đang tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông.

Từ đầu năm 2017 đến nay, địa phương đã tổ chức gần 200 cuộc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Qua đó, phát hiện 80 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 1,42 tỷ đồng và tịch thu 17 phương tiện khai thác cát trái phép. 

 Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng đã mang lại kết quả, hạn chế được tình trạng vi phạm trên lĩnh vực khai thác khoáng sản, ngăn chặn hoạt động của các phương tiện khai thác trái phép tại những địa bàn trọng điểm. 

Từ những kết quả trên, trong năm 2018, Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tệ khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép làm thất thoát tài nguyên. Qua đó, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nhất là bảo vệ tốt những khu vực còn giàu tài nguyên chưa được khai thác.

Để quản lý tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn, trong tháng 9/2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt Đề án "Quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi lòng sông trên địa bàn đến năm 2020", trong đó, xác định những khu vực đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông cũng như có giải pháp bảo vệ nguồn lợi một cách tốt hơn, bền vững hơn.

Tiền Giang có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, trong đó con sông Tiền chảy suốt qua địa bàn trước khi đổ ra biển Đông có trữ lượng cát sông dồi dào. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra không chỉ làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà đưa đến hệ lụy là làm sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản người dân cũng như sản xuất, đời sống, nhất là đối với nhân dân sinh sống trên các cù lao, cồn bãi giữa sông Tiền.

Minh Trí

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay