Công an tỉnh Tiền Giang: Tổng kết Cuộc thi vẽ - viết "Con yêu mẹ - chiến sĩ Công an"

Công an tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và tổng kết Cuộc thi vẽ - viết "Con yêu mẹ - Chiến sĩ Công an".

Đại tá Nguyễn Văn Lộc , Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các
cháu đạt giải A.

Hoạt động nói chuyện chuyên đề được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Cuộc thi vẽ - viết với chủ đề "Con yêu mẹ - chiến sĩ Công an" được phát động từ tháng 7/2017, trong các cháu thiếu thi từ 5 đến 15 tuổi, là con cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Cuộc thi được các cháu phấn khởi hưởng ứng với nhiều chủ đề phong phú, giàu tình cảm, thể hiện tình yêu thương, lòng ngưỡng mộ và sự tự hào đối với mẹ. 

Lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi vừa tạo điều kiện để các cháu thiếu nhi là con nữ cán bộ, chiến sĩ Công an thể hiện tình cảm đối với mẹ, vừa góp phần tuyên truyền trong và ngoài lực lượng về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 4 giải A, 6 giải B, 6 giải C và 22 giải Khuyến khích cho các tác phẩm ở cả 2 thể loại; đồng thời chọn 5 bức tranh và 5 bài viết xuất sắc nhất gửi dự thi do Bộ Công an tổ chức.

Thanh Duy

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay