Thành phố Mỹ Tho: Tổ chức lớp võ thuật dân quân tự vệ

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; Thành đội Mỹ Tho phối hợp Hội Vovinam Tiền Giang tổ chức huấn luyện 2 lớp võ thuật dân quân tự vệ (DQTV) năm 2017 tại Thành đội Mỹ Tho.  Có 296 lực lượng DQTV 17 phường, xã tham dự học tập võ chiến đấu tay không từ ngày 7/4 - 24/4 với nhiều nội dung: Rèn luyện thể lực; các lối khóa, bắt; các đòn chiến lược tấn công; các đòn phản công (tay, chân). Ban Tổ chức sẽ tổng kết cấp giấy chứng nhận vào ngày 26/4.

DQTV thực hành chiến lược tấn công.

N. Trung

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử