Họp xét hồ sơ thí sinh dự thi vào các trường Quân đội năm 2017

Ngày 19/4, Ban Tuyển sinh Quân sự thị xã Gò Công họp xét hồ sơ thí sinh dự thi vào các trường Quân đội năm 2017. Ông Trần Phạm Vĩnh An - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban tuyển sinh Quân sự thị xã chủ trì cuộc họp.

Năm nay, thị xã có 25 em đăng ký dự thi vào các trường quân đội, trong đó, thí sinh tự do có 6 em, còn lại là học sinh các trường Trung học phổ thông Trương Đình, Trung học phổ thông Gò Công và Trung học phổ thông Bình Đông.

Trong tổng số 16 thí sinh đăng ký dự thi có 9 em dự thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan thông tin 1 thí sinh, Trường Kỹ thuật Quân sự Vinhempich 3 thí sinh, Trường Sĩ quan Đặc Công 2 thí sinh và Đại học chính trị 1 thí sinh.

Qua xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị, trình độ học vấn, Ban Tuyển sinh Quân sự thị xã thống nhất 16 hồ sơ này đủ điều kiện dự thi vào các trường Quân đội năm nay.

Được biết, trước đó Ban Tuyển sinh Quân sự thị xã đã kết hợp các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền tuyển sinh quân sự cho học sinh. Năm 2016, thị xã có 20 thí sinh dự thi, kết quả có 3 em đậu vào các trường Đại học Quân sự.

Thu Trà

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử