Họp xét hồ sơ thí sinh dự thi vào các trường Quân đội năm 2017

Ngày 19/4, Ban Tuyển sinh Quân sự thị xã Gò Công họp xét hồ sơ thí sinh dự thi vào các trường Quân đội năm 2017. Ông Trần Phạm Vĩnh An - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban tuyển sinh Quân sự thị xã chủ trì cuộc họp.

Năm nay, thị xã có 25 em đăng ký dự thi vào các trường quân đội, trong đó, thí sinh tự do có 6 em, còn lại là học sinh các trường Trung học phổ thông Trương Đình, Trung học phổ thông Gò Công và Trung học phổ thông Bình Đông.

Trong tổng số 16 thí sinh đăng ký dự thi có 9 em dự thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan thông tin 1 thí sinh, Trường Kỹ thuật Quân sự Vinhempich 3 thí sinh, Trường Sĩ quan Đặc Công 2 thí sinh và Đại học chính trị 1 thí sinh.

Qua xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị, trình độ học vấn, Ban Tuyển sinh Quân sự thị xã thống nhất 16 hồ sơ này đủ điều kiện dự thi vào các trường Quân đội năm nay.

Được biết, trước đó Ban Tuyển sinh Quân sự thị xã đã kết hợp các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền tuyển sinh quân sự cho học sinh. Năm 2016, thị xã có 20 thí sinh dự thi, kết quả có 3 em đậu vào các trường Đại học Quân sự.

Thu Trà

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay