Phát động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Gò Công, diễn ra Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" trong lực lượng Công an thị xã Gò Công.

Buổi lễ đã thông qua Nghị quyết của Đảng ủy CA thị xã về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vũng vàng; tư thế lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Nội dung và biện pháp thực hiện là Lực lượng CA thị xã tích cực học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị vũng vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo dức, lối sống, văn hóa ứng xử, thực hiện kỷ luật kỷ cương, xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân. Công an thị xã thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời tổ chức cho các ban ngành, đoàn thể, MTTQ và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách đạo dức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Tại lễ phát động đã tổ chức ký kết thực hiện nội dung giao ước thi đua cho 5 khối gồm: Khối Tham mưu, xây dựng phong trào và đoàn thể Công an; Khối Hành chính; Khối Cảnh sát điều tra; Khối Công an phường và Khối Công an xã.

Minh Truyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử