Hoàn thành công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ

Ngày 16/3/2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tập thể tiêu biểu được nhận giấy khen.

Năm 2017, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là việc tổ chức giao, nhận quân tại huyện  được UBND, HĐNVQS từ huyện, đến xã chuẩn bị khá chu đáo. Các địa phương đã thăm hỏi gia đình, tặng quà cho thanh niên, nhằm động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ; tổ chức hội trại giao quân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo khí thế sôi nổi, nhằm động viên khích lệ tinh thần hăng hái của các thanh niên lên đường làm tròn nghĩa vụ.

Kết quả trong đợt giao quân năm 2017, huyện có 60 thanh niên trúng tuyển và lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, trình độ văn hóa cấp 2 là 20 thanh niên, đạt 33,33% giảm 3.59% so với năm 2016; cấp 3 là 29 thanh niên, đạt 5,33%, tăng 0.64%; số thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhập ngũ đợt này là 11, đạt 18,34% tăng 2,96% so với năm 2016.

Hội nghị thảo luận nêu nên một số vấn đề còn tồn tại trong công tác tuyển quân như: Việc nắm nguồn tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ, nhất là các đối tượng trong độ tuổi nghĩa vụ nhưng chuyển nơi ở; đối tượng là học sinh, sinh viên.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. 

Thanh Lâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay