Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 và 19/5

Ngày 19/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Công văn số 1677/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng, với những nội dung như sau:

Cấp tỉnh: Việc kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 131 năm Ngày Quốc tế Lao động và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Giồng Dứa, được tổ chức vào sáng ngày 25/4/2017, địa điểm tại Khu di tích chiến thắng Giồng Dứa, xã Long Định, huyện Châu Thành. Ngoài ra, tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 7 giờ, ngày 28/4/2017.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, trưng bày, triển lãm, chiếu phim phục vụ nhân dân; thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan; phục vụ khách đến tham quan, du lịch; gửi nội dung khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để các cấp, ngành triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân ngày sinh nhật Bác tại các di tích lịch sử, văn hóa.

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị, tổ chức các hoạt động như: Họp mặt, sinh hoạt tài liệu, tổ chức cho đoàn viên, hội viên về nguồn; thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của dân tộc; các hoạt động giao lưu, hội trại, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Cấp huyện: Tổ chức Họp mặt sinh hoạt nội bộ. Thời gian tiến hành do địa phương quyết định, nhưng không tổ chức vào ngày 25/4/2017 để dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Giồng Dứa gắn với Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) do tỉnh tổ chức.

Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương, thời gian thống nhất vào lúc 7 giờ, ngày 28/4/2017 (thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh cùng thời điểm với đoàn lãnh đạo tỉnh). Chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc, thời gian theo quy định của UBND tỉnh. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp.

Ngọc Hương

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay