Võ sinh bộ môn Karatedo thi thăng cấp đai

Tại Trường Tiểu học Long Trung 1, huyện Cai Lậy, Chi hội Karatedo thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy vừa tổ chức cho 118 võ sinh thi thăng cấp đai lần thứ II năm 2017.

 
Theo đó, 118 võ sinh thuộc Câu lạc bộ Karatedo xã Long Tiên, Câu lạc bộ Karatedo xã Long Trung,  huyện Cai Lậy và Câu lạc bộ Karatedo thị xã Cai Lậy thi thăng cấp: Từ đai trắng lên đai vàng; đai vàng lên đai cam; đai cam lên đai xanh lục; đai xanh lục lên đai xanh dương và đai xanh dương lên đai đỏ, đai đỏ lên đai tím, đai tím lên đai nâu và đai nâu lên đai đen.  

Qua kiểm tra thể lực, các bài quyền và phần thi đối luyện, 100% võ sinh được thăng cấp đai, trong đó có 13 võ sinh đạt thủ khoa được nhận đai vinh dự. Ngoài phần thi thăng cấp đai, các võ sinh và phụ huynh được xem biểu diễn dân vũ, các bài quyền Karatedo. Qua kỳ thi thăng cấp đai nhằm tuyển chọn những võ sinh xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng phát triển thành lực lượng vận động viên trẻ, tham gia thi đấu giải vô địch Karatedo các cấp, góp phần đẩy mạnh phong trào tập võ rèn luyện sức khỏe học tập tốt, trong lứa tuổi học sinh.

Nguyễn Bảy

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay