Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp được đưa vào Danh mục di sản phi vật thể cấp tỉnh

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND Chứng nhận Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè được đưa vào Danh mục di sản phi vật thể cấp tỉnh.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận
 xếp hạng di tích lịch sử -văn hóa cấp tỉnh cho hai ngôi nhà cổ
của ông Lê Quang Xoát và ông Võ Văn Võ (năm 2015).

Lễ hội Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp đã qua 2 lần tổ chức với rất nhiều hoạt động văn hóa - thể thao như: Thả đèn hoa đăng, biểu diễn đờn ca tài tử trên sông và biểu diễn nghệ thuật tổng hợp; tọa đàm phát triển du lịch cộng đồng và quản lý di sản làng cổ; hội thi ẩm thực, chưng mâm ngũ quả; hội thi hàng rào cây xanh; hội thi đua xuồng... nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, các sản phẩm du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp, qua đó góp phần bảo tồn và giữ gìn những ngôi nhà cổ trong di sản văn hóa du lịch.

Việc Làng cổ Đông Hòa Hiệp được đưa vào Danh mục di sản phi vật thể cấp tỉnh sẽ là điều kiện tốt để phát triển lễ hội du lịch của Làng cổ xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của một địa điểm du lịch mang nét đặc trưng riêng của tỉnh.

Thanh Hải

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay