Những nỗ lực trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa 

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa là tiêu chí quan trọng, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân vùng nông thôn. Huyện Chợ Gạo đang huy động mọi nguồn lực thực hiện tiêu chí này.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, ngoài 03 xã đã ra mắt xã nông thôn mới là Phú Kiết, Thanh Bình, Lương Hòa Lạc và thị trấn Chợ Gạo đạt chuẩn văn minh đô thị, toàn huyện còn 15 xã, trong đó có 03 xã có nhà văn hóa (Bình Ninh, Đăng Hưng Phước, Trung Hòa). Các xã còn lại đã có đất công nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, trên địa bàn 15 xã chưa có nhà văn hóa ấp, qua khảo sát và thống nhất của ban, ngành huyện và các xã, dự kiến cần đầu tư 24 nhà văn hóa liên ấp để phục vụ cho người dân trên địa bàn các xã, ước tính kinh phí 19,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2017 - 2020, huyện thực hiện đầu tư xây dựng 12 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 24 nhà văn hóa liên ấp, cải tạo 04 sân bóng đá liên xã và đầu tư xây dựng 07 hồ bơi liên xã (chống đuối nước cho trẻ em), với tổng kinh phí 79 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, qua so sánh các tiêu chí về nông thôn mới, xã Bình Ninh đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí. Trong thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xã thuận lợi hơn khi được cấp trên hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Bên cạnh đó, nhà văn hóa là nơi tập trung, sinh hoạt của người dân 05 ấp Hòa Lợi Tiểu, Hòa Thạnh, Bình Long, Bình Phú, Bình Quới Hạ.

Tuy nhiên, để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Bình Ninh đang nỗ lực tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng 02 cụm văn hóa liên ấp: Điểm 01 là sân bóng Bình Hưng Thượng tập trung 03 ấp Bình Hưng Thượng, Bình Hưng Hạ, Bình Quới Thượng; điểm 02 là sân bóng ấp Hòa Mỹ tập trung 04 ấp Hòa Mỹ, Hòa Phú, Hòa Quới, Hòa Lạc. Hiện nay, 02 điểm này đã có quỹ đất công, xã chuẩn bị giải phóng mặt bằng để thi công. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đang khẩn trương hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Riêng đối với xã Hòa Định, việc thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa gặp nhiều khó khăn hơn, vì xã chưa có nhà văn hóa xã, chưa có điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Đồng thời, xã không có đất công để xây dựng nhà văn hóa liên ấp. Do đó, trước mắt xã Hòa Định dự kiến xây dựng nhà văn hóa trên diện tích đất của sân bóng đá của xã tại ấp Hòa Thành, diện tích 2.500m2. Diện tích còn lại 1.990m2 làm sân bóng đá mini của xã. Quy hoạch đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi tại ấp Hòa Thành, kinh phí dự kiến xây dựng 5,2 tỷ đồng từ nguồn vốn tỉnh.

Song song đó, xã sẽ tìm địa điểm và trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí mua đất để xây dựng xây dựng 2 cụm nhà văn hóa liên ấp, gồm: Cụm 1 Nhà văn hóa liên ấp An Cư - Nhơn Hòa, địa điểm ấp Nhơn Hòa diện tích 800m2; cụm 2 Nhà văn hóa liên ấp Mỹ Thạnh - Hòa Thới - Long Định, địa điểm ấp Hòa Thới diện tích 800m2, còn lại ấp Hòa Thành và Hòa Lạc Trung sử dụng nhà văn hóa xã.

Ngọc Xuyên 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay