Đoàn Thanh niên hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã tổ chức các hoạt động đồng loạt trên địa bàn tỉnh, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa tỉnh tập trung từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11, trong đó tuần cao điểm diễn ra từ ngày 6/11 đến ngày 11/11. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đều có xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức Ngày Pháp luật với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, gắn với hoạt động chuyên môn cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó, các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật,...

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức và chỉ đạo tổ chức các hoạt động cụ thể như: tổ chức hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội quí IV năm 2017, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức "Phiên tòa giả định" tại huyện Cái Bè; mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) tại thị xã Cai Lậy; Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông cho học sinh các trường THPT, THCS và tiểu học trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Ngày hội tư vấn pháp luật tại huyện Tân Phú Đông;...

Hiện toàn tỉnh có 224 Câu lạc bộ pháp luật, đội tuyên truyền pháp luật do Đoàn Thanh niên quản lý, với 2.485 thành viên tham gia với nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và người dân. Qua đó góp phần hạn chế và giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Nguyễn Phương

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay