Thảo luận về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Ngày 7/11/2017, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, gồm cả nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cơ bản nhất trí với nhiều nội dung đã được đề cập trong Báo cáo về công tác khiếu nại, tố cáo năm 2017 của Chính phủ, báo cáo của các cơ quan tư pháp, Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật, đồng thời nêu lên một số vấn đề quan tâm như sau:

Thứ nhất, về lĩnh vực tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Tán thành Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội trong kỳ từ ngày 16/8/2016 đến ngày 15/8/2017, báo cáo khá dài, bao quát nhiều lĩnh vực và nhiều phụ lục minh họa.

Tuy nhiên, tại sao công tác tiếp công dân ở các Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố lại quá ít, có đến 43 tỉnh, thành phố không có số liệu về số buổi tiếp công dân, không rõ là không báo cáo hay không tổ chức tiếp dân. Một năm chỉ có 20 tỉnh, thành phố tiếp 397 buổi, với 6.646 lượt công dân đến, bằng 2.183 vụ việc, con số này nói lên 2 điều: một là, công dân không có nhu cầu gặp đại biểu Quốc hội để khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị tại trụ sở; hai là đại biểu Quốc hội không sẵn sàng hay là họ đã đến nhiều lần nhưng không có kết quả. Ngoài ra, một số tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số rất ít tham gia lĩnh vực này. Phải chăng ở những nơi này không xảy ra việc gì hay còn lý do nào khác mà báo cáo chưa đi sâu phân tích.

Thứ hai, giám sát theo Nghị quyết số 336, mặc dù đồng ý với những đánh giá của đoàn giám sát về những kết quả giải quyết của các cơ quan hành pháp, tư pháp ở Trung ương và tán thành với những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân; tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Minh Sơn vẫn cảm nhận có gì đó chưa thật sự yên tâm, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại dai dẳng từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác, vẫn còn đùn đẩy chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong số đó có không ít người vì đi khiếu nại đã bán hết tài sản mà vụ khiếu kiện vẫn chưa xong, có trường hợp họ đã chết và việc khiếu kiện được chuyển sang cho đời con. Là đại biểu Quốc hội, đại biểu cao nhất của nhân dân, chúng ta có coi như đó là những mũi kim đâm vào da thịt của mình không, mình có nhức nhói không, nếu đặt vào địa vị của người dân đi khiếu nại. Nếu được như vậy thì việc giám sát của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội sẽ được tăng cường hơn, pháp luật về tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra mới thực sự đi vào cuộc sống, chí ít là trong nhiệm kỳ này.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như báo cáo của các cơ quan tư pháp có sự so sánh bằng tỷ lệ % so vụ việc hay so cùng kỳ, đó không phải là thành tích làm được bao nhiêu, nhiều % hay ít % mà ngược lại các cơ quan Nhà nước, đại biểu Quốc hội còn nợ dân bao nhiêu, chừng nào trả xong món nợ đó cho dân. Có như vậy thì cán bộ mới là công bộc của dân. Nếu ai đó coi nhẹ những vụ việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân, dù khiếu nại một việc hay nhiều việc, ít người hay đông người cũng đều bức xúc và bất lợi cho các cơ quan lãnh đạo và bất an trong nhân dân.

Thứ ba, theo dõi tình hình khiếu nại, tố cáo nhiều năm qua cho thấy khiếu nại cũng như tố cáo đúng chiếm tỷ lệ ít hơn so với sai và có đúng, có sai. So sánh này trước đây thì khiếu nại, tố cáo đúng nhiều hơn sai hoặc có đúng, có sai. Trước đây, pháp luật chưa hoàn chỉnh, thậm chí chưa có luật nhưng khiếu nại, tố cáo đúng lại nhiều hơn, trên 50% tổng số đơn thư. Nên chăng trong Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo của đoàn giám sát cần phân tích kỹ hơn, đúng sai về nội dung hay trình tự, thủ tục để kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với công dân, khi họ cảm thấy quyền lợi của họ bị xâm phạm thì họ phản ứng bằng nhiều cách, trong đó có cách gửi khiếu nại hoặc tố cáo lên các cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan dân cử. Nhưng việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cần phải triệt để để tôn trọng pháp luật. Qua các báo cáo cho thấy, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân còn tồn đọng không ít. Qua giám sát tại kỳ họp này, đề nghị các cơ quan có chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo cần có một lời hứa đanh thép trước Quốc hội và trước nhân dân. Không thể để tình trạng có ưu điểm , có khuyết điểm, có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, do nhiều lý do nên việc giải quyết chưa xong, đang xem xét nghiên cứu.

Thứ tư, về Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật vẫn còn những băn khoăn về việc có một số thế lực đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tác động tiêu cực vào tâm lý cán bộ, nhân dân. Cụ thể như thời gian qua có một số vụ việc nổi cộm làm tốn biết bao giấy mực. Từ những vụ việc điển hình như vậy, Chính phủ rút ra được bài học gì để tình trạng này không tái diễn.

Về nguyên nhân chủ yếu của tình hình khiếu nại, tố cáo hiện nay, ngoài nguyên nhân về cơ chế, chính sách, về chỉ đạo điều hành và quản lý Nhà nước, cần chú ý nguyên nhân do pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn một số bất cập, mà theo giải thích của báo cáo điểm 7, trang 15 chú thích phụ lục thì bất cập này rất nhiều và rất lớn. Tuy nhiên, Chính phủ chưa đưa ra được giải pháp nào để khắc phục được những bất cập được nêu, báo cáo thẩm tra Ủy ban Pháp luật cũng chưa quan tâm sâu sắc vấn đề này...

Đăng Hiếu (tổng hợp)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay