Tọa đàm "Đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật"

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Dân vận Huyện ủy Cai Lậy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật".

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu là đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã nêu lên thực trạng, chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian qua; công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thời gian qua của các ngành, đoàn thể như: mô hình "Địa chỉ tin cậy", "CLB phòng, chống bạo lực gia đình"; Tủ sách pháp luật...Đồng thời, nêu lên những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới như: nội dung tuyên truyền cần súc tích, dễ nhớ, để người dân dễ theo dõi; cần nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền đúng đối tượng; nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tư vấn pháp lý; sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và chính quyền các địa phương; cần điều chỉnh và triển khai thực hiện sâu rộng Quy ước ấp...

Qua buổi tọa đàm nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức trong huyện nhìn nhận được những mặt mạnh và mặt còn hạn chế trong thời gian qua và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Hồng Linh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay