Thảo luận về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016

Ngày 30/10/2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang
phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cơ bản tán thành nhiều nội dung báo cáo của Chính phủ và báo cáo của Đoàn giám sát đã trình bày, đồng thời phát biểu ý kiến đóng góp về một số vấn đề như:

Thứ nhất, có quá nhiều văn bản chỉ đạo từ nghị quyết của Đảng và các hình thức văn bản khác, các luật của Quốc hội, nhất là văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền, địa phương. Trong vô số văn bản đó lại có nhiều văn bản chồng chéo, giao thoa, đan xen hoặc bỏ trống làm cho người thi hành hết sức khó khăn. Có loại chồng chéo có thể phối hợp giải quyết được nhưng cũng có loại chồng chéo, giao thoa mà quan điểm không thống nhất nên không thực hiện được.

Vấn đề này, tại phụ lục số 18 báo cáo Chính phủ đã thống kê có đến 1 pháp lệnh, 17 luật và 1 bộ luật từ năm 2011 đến năm 2016 có quy định về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương mà lẽ ra những quy định này thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ theo Luật Tổ chức Chính phủ, cho nên Chính phủ gặp khó khăn trong việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động liên tục, hiệu quả.

Đồng thuận với quan điểm này, báo cáo giám sát cũng kiến nghị phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ trong việc quy định về tổ chức bộ máy. Thực hiện đúng quy định Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ. Vì vậy, Quốc hội không nên quy định vấn đề này trong luật như hiện nay. Vấn đề này trước đây đã thực hiện nhưng một số luật gần đây lại có những quy định về tổ chức bộ máy như báo cáo Chính phủ và báo cáo của Đoàn giám sát đã đề cập, nhưng liệu đề xuất này có trở lại thời kỳ "luật khung", "luật ống" nữa không? Có trái với quan điểm là luật phải cụ thể, rõ ràng, luật có hiệu lực là được thi hành ngay không chờ đến hướng dẫn thi hành mà thời gian qua Chính phủ đã trở thành "con nợ" về nghị định, thông tư.

Thứ hai, việc tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung, bộ máy hành chính nói riêng còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo, cơ cấu bên trong thiếu hợp lý, tổ chức biên chế phình to, tăng tổ chức, tăng biên chế là có thật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: "Những việc nào đã rõ, đã chín thì kiên quyết làm ngay. Việc nào chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tích cực nghiên cứu, mạnh dạn cho làm thí điểm rồi tổng kết mở rộng dần".

Mặc dù vậy, thực tế không đơn thuần việc tách các cơ quan là làm tăng biên chế, nhập là làm giảm biên chế. Tách, nhập, thành lập mới tùy thuộc hoàn toàn vào nhu cầu thiết yếu, không làm là không hoạt động được, là cản trở cho sự phát triển. Phải là nhu cầu khách quan, phải cân nhắc thật kỹ tùy công việc mà bố trí cán bộ thích hợp. Không thể ngược lại, không khiên cưỡng, gượng ép, như thế là hỏng và không bao giờ tinh giảm được hành chính Nhà nước. Muốn giảm được chi từ ngân sách Nhà nước, tinh giảm được biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp rất cần sự chung sức, chung lòng của toàn dân. Người dân nhất định không thể đứng ngoài cuộc ca thán, trách móc Nhà nước. Người dân hãy vào cuộc, chung tay góp sức cho Nhà nước thì đỡ tiêu tốn ngân sách giảm biên chế. Đã đến lúc không thể ầu ơ, khoan nhượng với tinh giản bộ máy hành chính Nhà nước đã được Đảng chủ trương từ nhiều năm nay.

Trước đây, nhiều đại biểu Quốc hội so sánh ngân sách Nhà nước như chiếc bánh, chia kiểu nào cũng không đủ, rất muốn tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển thì chi hành chính sự nghiệp lại thiếu nên cứ căng kéo mãi. Từ khi Đảng chủ trương đổi mới việc gì Nhà nước ôm không nổi thì nên để xã hội chung lo. Tuy nhiên, sau 40 năm thống nhất đất nước, hơn 30 năm đổi mới toàn diện nhưng chiếc bánh ngân sách như thế cũng khó có thể bao bọc nổi nền hành chính cồng kềnh như hiện nay.

Thứ ba, trong phần tổ chức thực hiện Báo cáo giám sát đề nghị giao Chính phủ tổng hợp kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, để khắc phục vướng mắc chồng chéo về tổ chức bộ máy, biên chế và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 sắp tới. Như vậy, thời gian không còn dài, công việc rất bề bộn nên đề nghị Chính phủ cần có giải pháp để thực hiện với tinh thần khẩn trương và đạt hiệu quả thiết thực.

Thứ tư, hiến định, luật định chính quyền có 4 cấp, cơ sở xã, phường là cấp chính quyền cuối cùng, nhưng ai cũng biết để gần dân, sát dân là ấp, khóm, khu phố, xảy ra việc gì trong dân thì cấp này đều biết nhanh nhất. Thế nhưng, người trực tiếp với dân, gần dân nhất thì không có hưởng chế độ, thậm chí một Thẻ bảo hiểm y tế cũng không có. Vậy, lấy gì làm động cơ thúc đẩy công việc của dân, giảm được một biên chế ở cấp trên mà công việc vẫn trôi chảy hay gồng gánh thêm một chút việc thì chăm lo chế độ cho được nhiều người ở cấp sát dân, gần dân để đừng bao giờ lặp lại câu "tôi chưa nhận được báo cáo" thì lấy ai để báo cáo!.

Cuối cùng, đề nghị Quốc hội phải cần xem xét tổ chức bộ máy phục vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chủ trương chung là sắp xếp Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị giữ nguyên cùng với việc tổ chức lại các phòng, ban sao cho hợp lý vừa phục vụ công tác nghiên cứu của Ủy ban, vừa tác nghiệp cho các hoạt động thường xuyên của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban và tổ chức việc tiếp khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đăng Hiếu (tổng hợp)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay