Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Đông

Ngày 17/10/2017, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở năm 2017 ở huyện Gò Công Đông.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông báo cáo kết quả việc thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, việc xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn huyện năm 2017, công tác triển khai các văn bản pháp luật, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hôn nhân gia đình, hành chính tư pháp...; công tác rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; việc xây dựng kế hoạch và công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật" (9/11); việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động PBGDPL...

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Gò Công Đông thời gian qua được thực hiện khá tốt, các thành viên trong Hội đồng PBGDPL huyện có tham mưu UBND huyện thực hiện các Đề án PBGDPL ngay từ đầu năm, tập trung hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ pháp luật cho người dân tại cơ sở.

Thu Thảo

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay