Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở huyện Cai Lậy

Ngày 10/10/2017, Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hồng Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật ở huyện Cai Lậy.

Tại buổi làm việc, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Cai Lậy đã báo cáo các mặt công tác như: việc triển khai, tập huấn các văn bản pháp luật mới của Trung ương và địa phương; công tác tuyên truyền, vận động tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh"; công tác rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; việc xây dựng kế hoạch và công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật"; công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ cho việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017; những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện...

Đoàn công tác đã đánh giá cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Cai Lậy trong thời gian qua, đồng thời, trao đổi một số nội dung cũng như những gợi mở các giải pháp để huyện Cai Lậy tập trung tháo gỡ khó khăn, hạn chế còn tồn đọng.

Qua kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả của công tác PBGDPL ở cơ sở. Từ đó kịp thời có những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Cai Lậy nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung trong thời gian tới.

Hồng Linh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay