Tổng kết Cuộc thi câu chuyện pháp luật "Sống đẹp - sống có ích"

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức tổng kết Cuộc thi câu chuyện pháp luật "Sống đẹp - sống có ích" năm học 2016 - 2017.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể.

Theo đó, bài dự thi phải thể hiện được tình huống pháp luật có thật, xuất phát từ đời sống, sinh hoạt, làm việc, học tập... của công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh; dưới dạng văn xuôi không quá 1.500 chữ, kém hình ảnh minh họa. Qua thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 1.950 bài dự thi, trong đó đơn vị có số bài dự thi nhiều nhất là huyện Chợ Gạo, với 1.334 bài; chọn 40 bài vào vòng chung khảo.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 4 giải tập thể và 25 giải cá nhân. Tập thể đạt giải Nhất thuộc về phòng GD&ĐT TP. Mỹ Tho.

P. Mai

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay