Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4

Quy định mới về lương, phụ cấp của viên chức quốc phòng; Thi hộ bị cho thôi học; Hỗ trợ cho cán bộ, công chức xử lý hồ sơ vi phạm hành chính... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4.

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng

Nghị định số 19/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 15/4/2017, quy định một số điểm mới về chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng.

Cụ thể, mức lương thực hiện bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ... Hệ số lương được quy định chi tiết tại Bảng lương ban hành kèm theo Nghị định; trong đó, phân thành ba loại A, B, C, với 4 nhóm đối tượng, 10 bậc lương, hệ số cao nhất 6.65 và thấp nhất 2.70.

Ngoài ra, Nghị định quy định các loại phụ cấp, trợ cấp đối với công nhân quốc phòng, gồm: Thâm niên vượt khung; Khu vực phụ cấp đặc biệt; Độc hại nguy hiểm; Trách nhiệm công việc; Công vụ; Công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Rút tiền quá 200 triệu tại Kho bạc phải đăng ký trước

Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định quản lý, thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/4. Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch rút tiền mặt với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh từ 200 triệu đồng trở lên và 100 triệu đồng trở lên với cấp huyện, phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc.

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ một tỷ đồng trở lên trong một lần thanh toán, thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc cấp huyện mở tài khoản.

Hỗ trợ cho cán bộ, công chức xử lý hồ sơ vi phạm hành chính

Thông tư số 19/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về quyết toán kinh phí ngân sách cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC), có hiệu lực từ ngày 15/4 nêu rõ, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng mỗi hồ sơ.

Nguyễn Văn Tâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay