Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện.

Các đại biểu đã được tập huấn chuyên sâu 04 chuyên đề, gồm: Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chung và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo chí.

Hội nghị nhằm trang bị, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Qua đó, giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh nắm bắt được những kiến thức cơ bản của Bộ luật Dân sự, Luật Phòng chống tham nhũng, vận dụng và từng bước tuyên truyền, phổ biến ra nhân dân.

Kim Ni

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử