Tiền Giang: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, với người lao động, chủ sử dụng lao động. Biên soạn các nội dung, ấn phẩm truyền thông; đặt báo chuyên ngành về chính sách BHXH, BHYT cung cấp cho một số ngành, các đơn vị có số lao động lớn; tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên huyện, thành, thị; xã, phường, thị trấn (trong đó có khoảng 700 người là đại lý thu xã, phường, thị trấn và đại lý bưu điện tham dự). Sau khóa học, các học viên không chỉ được đào tạo toàn diện về kiến thức BHXH, BHYT, kỹ năng công tác tuyên truyền mà còn được thực hành bằng bài tập trắc nghiệm, đóng vai diễn kịch.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những điểm mới, cơ bản, cốt lõi của Luật BHXH 2014, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành; phản ánh các hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành... Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài huyện đều có chuyên mục đăng, phát định kỳ về chính sách BHXH, BHYT với dung lượng, thời lượng hợp lý, phù hợp với nhận thức của công chúng.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử tỉnh và của ngành thường xuyên cập nhật thông tin về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã thu hút hàng triệu lượt người xem; BHXH tỉnh đã thực hiện tuyên truyền trực quan và phát hành trên  977.500 ấn phẩm các loại; BHXH các huyện, thành phố tổ chức tư vấn, đối thoại trực tiếp tại ấp, khu phố, khu dân cư cho hàng ngàn lượt người dự...

Qua đó, góp phần làm tăng số đơn vị và số người tham BHXH, BHYT, BHTN; bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, bảo đảm an sinh xã hội, kết quả đến 31/12/2016 toàn tỉnh có 177.300 người tham gia BHXH bắt buộc (trong đó có 161.634  người tham gia bảo hiểm thất nghiệp); có 3.380 người tham gia BHXH tự nguyện; có 1.269.131 người tham gia BHYT (trong số này có 284.000 người tham gia BHYT theo hộ gia đình), chiếm 72,5%/số dân của tỉnh, đạt  và vượt 1% tỷ lệ bao phủ BHYT do Chính phủ giao năm 2016.

T. V. L

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay