Tiền Giang: Chỉ đạo rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Ngày 15/2/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 463/UBND-KGVX về việc triển khai rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan, các doanh nghiệp và UBND huyện, thành, thị thực hiện các nội dung sau:

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Xây dựng kế hoạch cụ thể thời gian rà soát, nhập liệu đầy đủ thông tin và bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo đạt trên 60% vào cuối năm 2017 và kết thúc việc trả sổ đạt 100% vào cuối năm 2018. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 2/2017. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc rà soát, bàn giao sổ cho người lao động theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động, người lao động kiểm tra, rà soát hoàn thiện các thủ tục theo quy định nộp cho cơ quan BHXH. Thực hiện tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong toàn tỉnh mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc rà soát, bàn giao sổ BHXH. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo thời gian quy định.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Thực hiện việc trích đóng đúng, đủ số tiền BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để sổ BHXH của người lao động được cơ quan BHXH cập nhật đầy đủ thời gian tham gia theo quy định. Tuyên truyền người lao động có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên sổ BHXH đảm bảo chính xác, nếu có sai sót hoặc ghi chưa đầy đủ thì bổ sung các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động về sau. Phối hợp với cơ quan BHXH rà soát thông tin trên sổ BHXH, nộp sổ BHXH và các giấy tờ cần thiết phục vụ điều chỉnh các thông tin để cơ quan BHXH cập nhật bổ sung (trường hợp có thay đổi thông tin). Giao sổ BHXH cho từng người lao động theo đúng hướng dẫn của cơ quan BHXH; hướng dẫn người lao động quản lý và lưu giữ sổ BHXH thật cẩn thận để hưởng chế độ sau này.

Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ấp Bắc: Phối hợp cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp cho người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chuyển giao sổ BHXH người người lao động tự quản lý và lưu giữ. Qua đó, vận động người sử dụng, người lao động, người lao động chủ động và tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong việc kiểm tra, đối chiếu, rà soát, điều chỉnh thông tin (nếu có) để đảm bảo sổ BHXH được cập nhật chính xác làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH, BHTN về sau.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn cấp huyện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý và lưu giữ theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông phối hợp BHXH cấp huyện tuyên truyền sâu rộng đến người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chuyển giao sổ BHXH để người lao động tự quản lý và lưu giữ cá nhân theo quy định.

Theo BHXH tỉnh, tính đến nay, đã cấp 177.007 sổ cho người lao động trên địa bàn tỉnh có tham gia BHXH, BHTN và đã chuyển giao cho đơn vị sử dụng lao động quản lý sổ. Tuy nhiên, do phần mềm quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHTN trước đây chưa hoàn thiện nên việc cập nhật thông tin cá nhân của người lao động vào dữ liệu cấp sổ BHXH chưa được đầy đủ (hoặc có những trường hợp thông tin bị sai sót) như: Nơi cấp giấy khai sinh lần đầu, số Chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú, cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, tên đơn vị, địa chỉ nơi làm việc, thời gian tham gia BHXH, mức đóng,... Hiện tại, BHXH tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; quyết tâm trong năm 2017 đảm bảo rà soát, bàn giao BHXH đạt trên 60% và đến năm 2018 rà soát, bàn giao dứt điểm sổ BHXH cho người lao động.

Nguyễn Văn Tâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay