Hội Người mù tỉnh Tiền Giang

Tên đơn vị: HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: ấp Phong Thuận – xã Tân Mỹ Chánh – Tp. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại – fax: 073.3850037.

- Email:

1. Chức năng nhiệm vụ

Hội là một tổ chức xã hội đặc thù, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, được chính quyền địa phương, ngành Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ, được xã hội và nhân dân giúp đỡ. Hội có mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể và các tổ chức xã hội. Hội Người mù tỉnh Tiền Giang là thành viên của Hội Người mù Việt Nam và là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang.

Hội được thành lập để góp phần cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của Đảng và nhà nước.

Hội động viên người mù chăm lo, giúp đỡ nhau về xã hội, văn hoá và nghề nghiệp, tạo môi trường để người mù phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Hội giáo dục người mù: không ngừng nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Hội;

Hội làm tốt công tác phát triển tổ chức Hội, phát triển hội viên;

Hội giúp người mù phát huy tình đồng tật, đoàn kết, thương yêu, chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hoà nhập vào cuộc sống của gia đình và xã hội;

Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và người mù, quan tâm chăm lo phụ nữ và trẻ em mù;

Hội tổ chức, tạo điều kiện phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, quản lý các cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Hội thành lập, góp phần giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp cho hội viên;

Hội đứng ra đề đạt, kiến nghị với Nhà nước ban hành các chính sách, chế độ cần thiết cho người mù và tổ chức hội, tích cực tác động để những chính sách đó nhanh chóng đi vào cuộc sống. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước giúp đỡ hội xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình chăm lo đời sống cho người mù, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động Hội;

Hội mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các tổ chức người mù và kém mắt, các tổ chức nhân đạo, từ thiện trong và ngoài nước;

Hội cùng các tổ chức xã hội khác, tích cực đấu tranh, bảo vệ hoà bình, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các tai nạn, bảo đảm an toàn lao động để phòng, chống mù.

2.Cơ cấu tổ chức

2.1. Tỉnh Hội

+ Ban Chấp hành Tỉnh Hội

+ Ban Thường vụ Tỉnh Hội

+ Văn phòng

2.2. Các Huyện, Thành Hội (09 đơn vị)

+ Ban Chấp hành Huyện, Thành Hội

+ Văn phòng

3. Thông tin liên hệ

3.1. Tỉnh Hội

- Tên đơn vị: Hội Người mù tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: ấp Phong Thuận – xã Tân Mỹ Chánh – Tp. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại – fax: 073.3850037.

- Email:

- Website: hoinguoimu.tiengiang.gov.vn

- Ban Thường vụ:

+ Chủ tịch: Lê Văn Khôi. Điện thoại: 0917.169666.

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tùng. Điện thoại: 0919.783077.

+ Ủy viên Ban Thường vụ: Chung Thị Phương Lam. ĐT: 0948.717039.

3.2. Các Huyện, Thành Hội (9 Hội cơ sở)

3.2.1. Huyện Hội Cái Bè

- Tên đơn vị: Hội Người mù huyện Cái Bè

- Địa chỉ: đường Trưng Nữ Vương – Khu 2 Thị trấn Cái Bè – huyện Cái Bè -tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3824527.

- Email:

3.2.2. Huyện Hội Cai Lậy

- Tên đơn vị: Hội Người mù huyện Cai Lậy

- Địa chỉ: Phường 5 – Thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3919809.

- Email:

3.2.3. Huyện Hội Tân Phước

- Tên đơn vị: Hội Người mù huyện Tân Phước

- Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Mỹ Phước – huyện Tân Phước – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3848805.

- Email:

3.2.4. Huyện Hội Châu Thành

- Tên đơn vị: Hội Người mù huyện Châu Thành

- Địa chỉ: ấp Tân Phong – xã Tân Lý Tây – huyện Châu Thành – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3896679.

- Email:

3.2.5. Thành Hội Mỹ Tho

- Tên đơn vị: Hội Người mù Thành phố Mỹ Tho

- Địa chỉ: 13 Huỳnh Tịnh Của – Phường 7 – Tp. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3582959.

- Email:

3.2.6. Huyện Hội Chợ Gạo

- Tên đơn vị: Hội Người mù huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Ô1 Khu 1 - Thị trấn Chợ Gạo – huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3654371.

- Email:

3.2.7. Huyện Hội Gò Công Tây

- Tên đơn vị: Hội Người mù huyện Gò Công Tây.

- Địa chỉ: ấp Thượng – Thị trấn Vĩnh Bình – huyện Gò Công Tây – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3824527.

- Email:

3.2.8. Huyện Hội Gò Công Đông

- Tên đơn vị: Hội Người mù huyện Gò Công Đông

- Địa chỉ: 03 Nguyễn Văn Côn – Thị trấn Tân Hòa – huyện Gò Công Đông – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3560217.

- Email:

3.2.9. Huyện Hội Tân Phú Đông

- Tên đơn vị: Hội Người mù huyện Tân Phú Đông

- Địa chỉ: ấp Tân Phú – xã Phú Thạnh – huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3824527.

- Email:

4. Thông tin khác

Hội Người mù tỉnh Tiền Giang thành lập năm 1991 theo quyết định số 512/QĐ-UB ngày 20/7/1991 của UBND tỉnh Tiền Giang. Đến cuối tháng 5/2014 người mù trong toàn tỉnh là 925 người, chiếm khoảng 0,054% dân số, nguyên nhân mù chủ yếu do hậu quả chiến tranh, tai nạn lao động, đục thủy tinh thể, bệnh ban sởi, bẩm sinh,…

Hội đã có 09/11 Hội cơ sở, Thị xã Gò Công chưa có tổ chức Hội, Thị xã Cai Lậy mới tách từ huyện Cai Lậy nên chưa có quyết định tách Hội.

Tỉnh Hội Người mù Tiền Giang được sự hỗ trợ từ nguồn vốn quỹ Quốc Gia hỗ trợ việc làm do kênh Trung Ương Hội với số vốn là 1 tỷ 380 triệu đồng. Qua 22 năm tham gia chương trình, Hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá cao cộng với sự nhiệt tình, cố  gắng vươn  lên của toàn thể cán bộ hội viên nên đã thu được kết quả tốt như tính đến cuối tháng 5/2014 Tỉnh Hội thực hiện được 108 dự án, giải ngân được 9 tỷ 37 triệu đồng (vốn xoay vòng). Từ 108 dự án này đã có 3.260 lượt người vay trong thời hạn từ 1 - 3 năm. Chủ yếu Hội viên dùng vốn vay vào mục đích chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Kết quả qua quá trình vay vốn, hầu hết các hội viên sử dụng đồng vốn có hiệu qủa cao, trả vốn và lãi cho Ngân hàng Chính sách xã hội đúng thời hạn xin vay và cũng từ nguồn vốn này đã có nhiều người mù nghèo vươn lên khá.

Hiện nay Hội có 05 tổ sản xuất tại Huyện Hội Gò Công Tây, Huyện Hội Gò Công Đông, Huyện Hội Cai Lậy, Huyện Hội Châu Thành và Tỉnh Hội thu hút 39 lao động sản xuất chổi bông cỏ, chổi que dừa, sản xuất nhang.

Dịch vụ xoa bóp – xông hơi tại Tỉnh Hội tạo việc làm cho 04 hội viên. Ngoài ra tại Tp. Mỹ Tho cũng có 02 cơ sở xoa bóp – xông hơi do hội viên Hội tự thành lập tạo việc làm cho hội viên, người mù.

Về công tác giáo dục, đến cuối tháng 5/2014 Tỉnh Hội và các Hội cơ sở đã mở được 48 lớp học, trong đó lớp xoá mù chữ do kinh phí Địa phương cấp là 18 lớp, 30 lớp Phục hồi chức năng, định hướng di chuyển cho người mù có 635 lượt người mù tham gia học tập.

Qua 05 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đã khen thưởng cho trên 100 lượt tập thể, cán bộ hội viên có nhiều thành tích trong hoạt động Hội và Hội cũng được UBND tỉnh tặng rất nhiều bằng khen tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Hội; đề xuất TW Hội tặng 30 kỷ niệm chương “vì hạnh phúc người mù” cho các đồng chí là lãnh đạo cơ quan Ban ngành của tỉnh và 13 kỷ niệm chương cho các cán bộ, viên chức của Hội.

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay