Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang

Tên đơn vị: HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH TIỀN GIANG (TIGISTAS)

- Địa chỉ: 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ tho

- Điện thoại:  0733.976.463

- Số Fax:  0733.976.463

- Email:

- Website: http://www.hoibaovenguoitieudungtg.com

1. Chức năng nhiệm vụ:

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 19/03/2009 và được công nhận là Hội có tính đặc thù theo Quyết định 1214/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang với chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, về tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm;

- Tham gia thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp, biên soạn tài liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người tiêu dùng; phản ảnh kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý các thông tin, các hành vi sản xuất kinh doanh, dịch vụ làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng hoặc gây mất ổn định thị trường;

- Tham gia cùng các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động hướng dẫn, định hướng về tiêu dùng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong việc lựa chọn, sử dụng các hàng hoá, dịch vụ có chất lượng, bảo vệ môi trường trong tiêu dùng; tham gia theo dõi diễn biến giá cả, lượng cung cầu của nhóm mặt hàng thiết yếu để báo cáo cơ quan chức năng có chỉ đạo kịp thời;

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và những hiểu biết liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Tiếp nhận các khiếu nại của người tiêu dùng và tổ chức hoà giải giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

2. Cơ cấu tổ chức:

Ban Chấp hành Tỉnh hội hiện có 39 người, Ban Thường vụ 09 người, trong đó có Chủ tịch, 02 phó chủ tịch (01 kiêm nhiệm);

Văn phòng Tỉnh hội có 05 biên chế (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chánh văn phòng Hội, Chánh văn phòng tư vấn và giải quyết khiếu nại, Kế toán); 02 câu lạc bộ (CLB nữ tiêu dùng và CLB nông dân tiêu dùng); 16 Chi hội khối cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh; 05 tiêu ban (tiểu ban thị trường, tiểu ban pháp chế, tiểu ban chất lượng hàng hóa, tiểu ban tuyên truyền giáo dục, ban kiểm tra); 103 tổ hòa giải với số hội viên là 1.752 người.

Hội cấp huyện, thành phố, thị xã gồm có:

1. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Mỹ Tho;

2. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thị xã Gò Công;

3. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Châu Thành;

4. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Cai Lậy;

5. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Cái Bè;

6. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Tân Phước;

7. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Chợ Gạo;

8. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây;

9. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Đông;

10. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Tân Phú Đông.

3. Thông tin lên hệ:

Tên đơn vị: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang (TIGISTAS)

- Địa chỉ: 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ tho

- Điện thoại:  0733.976.463

- Số Fax:  0733.976.463

- Email:

- Website: http://www.hoibaovenguoitieudungtg.com

- Thông tin Lãnh đạo Hội:

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Lưỡng

+ Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại:  0913.962.800

- Email:

4. Các thông tin khác:

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày Đại hội 01 tháng 10 năm 2008.

- Cơ sở vật chất: Trụ sở Văn phòng làm việc riêng trong khuôn viên Sở Công Thương Tiền Giang, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động, trang bị phương tiện máy móc thiết bị làm việc.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang là tổ chức xã hội tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận của những tổ chức, cá nhân; hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trính độ nghề nghiệp, xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá, dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang; thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang; thành viên của Hội Người cao tuổi; đồng thời là thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay