Trường Đại học Tiền Giang

- Tên tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

- Tên tiếng Anh: TIEN GIANG UNIVERSITY

- Tên tắt giao dịch: TGU

- Địa chỉ Cơ sở chính: Số 119 Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 84.073.3872624. Fax: 84.073.3884022

- Website: http://www.tgu.edu.vn

Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang.

Trường Đại học Tiền Giang là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân và là trường đại học công lập, đa cấp, đa lĩnh vực, đào tạo liên thông theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng.

Trường trực thuộc UBND tỉnh Tiền Giang và chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

I. SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG

Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng ĐBSCL, mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp để thăng tiến.

II. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

Với phương châm “Thiết thực - Hiệu quả”, Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực đa dạng, có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng và hội nhập quốc tế. Để hoàn thành sứ mạng trên, Trường Đại học Tiền Giang cam kết: 

1) Thường xuyên xem xét, cập nhật, cải tiến nội dung chương trình đào tạo, nội dung giáo trình, bài giảng theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của xã hội.

2) Thường xuyên cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

3) Chăm lo xây dựng đội ngũ CB-VC, nhất là đội ngũ giảng viên có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực để đáp ứng nhu cầu học tập của người học.

4) Luôn đảm bảo đủ phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, tổ chức môi trường Internet không dây phủ khắp các khối nhà học tập trong trường, máy móc thiết bị, vật tư để việc dạy và học đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu lao động xã hội.

5) Luôn lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để người học có thể phát triển tiềm năng sáng tạo của mình.

6) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với người học.

7) Thường xuyên xem xét, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

III. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Hiện nay trường đang đào tạo 61 chương trình đào tạo. Trong đó có 21 chương trình đại học (13 chương trình đại học chính quy, 08 chương trình liên kết đào tạo vừa  làm vừa học); 24 chương trình Cao đẳng;  16 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp.

Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với  lưu lượng bình quân 5.000  sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.

- Trình độ đại học: gồm 13 chuyên ngành, trong đó:  

+ Khối ngành Sư phạm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý và Giáo dục tiểu học.

+ Khối ngành khác: Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Nuôi trồng thuỷ sản, khoa học cây trồng và Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

- Trình độ cao đẳng: gồm 24 chuyên ngành, trong đó:

+ Khối ngành Sư phạm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục tiểu học, Giáo dục Mầm non.

+ Khối ngành khác: Khoa học thư viện, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ cắt may, Phát triển nông thôn, Nuôi trồng thủy sản, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Dịch vụ Thú ý, Tài chính – Ngân hàng, Khoa học cây trồng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Công nghệ sau thu hoạch.

- Trình độ trung cấp: gồm 16 ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ phát thanh - truyền hình, Cơ khí động lực, Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí, Điện công nghiệp và dân dụng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ may và thời trang, Hướng dẫn du lịch, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp, Lập trình/Phân tích hệ thống, Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính, Pháp luật, Phát triển nông thôn, Quản lý tài nguyên và môi trường và Sư phạm mầm non.

IV. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1)  Hội đồng trường: Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có 21 thành viên, TS. Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm Chủ tịch Hội đồng trường. Thường trực Hội đồng trường gồm có:

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị Chức danh
1 Nguyễn Văn Khang Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Chủ tịch
2 Ngô Tấn Lực Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang P. Chủ tịch
3 Phan Văn Nhẫn Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang Thư ký

2) Ban Giám hiệu:

+ Hiệu trưởng: PGT. TS. Võ Ngọc Hà

     Điện thoại : 073.3860.608

     Email: vongocha@tgu.edu.vn

+ Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Quang Khải

     Điện thoại : 073.3870.213

     Email: nguyenquangkhai@tgu.edu.vn

+ Phó Hiệu trưởng: TS. Lê Hữu Hải

     Điện thoại : 073. 3860.609

     Email: lehuuhai@tgu.edu.vn

3) Các phòng ban: Trường hiện có 23 đơn vị trực thuộc, gồm:

3.1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Giúp Hiệu trưởng quản lý nhà nước nguồn nhân lực của trường,chủ yếu là đội ngũ viên chức của trường (bao gồm cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ phục vụ giảng dạy và nhân viên hợp đồng). Tham mưu Hiệu trưởng trong việc phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỹ luật. Thực hiện các chính sách, chế độ, của nhà nước và của trường đối với toàn thể viên chức.

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu quản lý và điều hành các hoạt động hành chính của Trường; thực hiện các công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, lễ tân, kế hoạch, tổng hợp và một số công tác khác do Hiệu trưởng và BGH phân công.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: ptchc@tgu.edu.vn

3.2. Phòng Tài vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng và tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch tài chính hằng năm. Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: ptv@tgu.edu.vn

3.3. Phòng Quản lý Đào tạo

Giúp Hiệu trưởng xây dựng phương hướng mục tiêu, qui mô phát triển, cơ cấu chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo.

Quản lý và chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan đến giảng dạy, học tập của GV và HS-SV.

Quản lý đào tạo, bồi dưỡng các hệ ngắn hạn.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: pqldt@tgu.edu.vn

3.4. Phòng Quản trị - Thiết bị

Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ tài sản của nhà trường từ khi lập kế hoạch dự toán đến thực hiện, đưa vào sử dụng và cuối cùng là thanh lý tài sản.

Quản lý trật tự, trị an trong phạm vi Trường.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: pqttb@tgu.edu.vn

3.5. Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

Tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của ngành, thời sự chính sách, sinh hoạt đầu khoá, đầu năm và cuối khoá cho học sinh, sinh viên, đồng thời phối hợp với các khoa, trung tâm tổ chức các cuộc thi về văn hoá, chính trị, xã hội. Tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển. Quản lý hồ sơ HS - SV, giải quyết các chế độ chính sách theo quy định.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: pctctsv@tgu.edu.vn

3.6. Phòng QLKH & HTQT

Quản lý và chỉ đạo các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ.

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài. Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: pqlkhhtqt@tgu.edu.vn

3.7. Phòng Thanh tra Pháp chế

Phòng Thanh tra Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cúa tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: pttpc@tgu.edu.vn

3.8. Phòng Giáo dục Thường xuyên

Phòng GDTX là đơn vị quản lý trực tiếp hoạt động đào tạo và liên kết đào tạo hệ không chính quy của Trường.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: pgdtx@tgu.edu.vn

3.9. Ban Quản lý Dự án

Thiết lập các dự án đầu tư. Thiết lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán. Thiết lập các dự án chuyên ngành khác…

Quản lý tiến trình chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các dự án xây dựng.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: bqlduanxd@tgu.edu.vn

3.10. Khoa Sư phạm

Giảng dạy các môn thuộc khối tự nhiên và xã hội ở giai đoạn chuyên ngành cho sinh viên các ngành Sư phạm.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: ksupham@tgu.edu.vn

3.11. Khoa Khoa học Cơ bản

Giảng dạy các môn cơ sở (giai đoạn đại cương) cho tất cả sinh viên các ngành thuộc hệ đại học.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: kcoban@tgu.edu.vn

3.12. Khoa Kỹ thuật công nghiệp

Giảng dạy các môn chuyên ngành cho các sinh viên ngành Kỹ thuật.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: kktcn@tgu.edu.vn

3.13. Khoa Kỹ thuật nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm

Giảng dạy các môn chuyên ngành cho các sinh viên ngành Nông nghiệp và Công nghệ…

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: kktnncntp@tgu.edu.vn

3.14. Khoa Kinh tế - Xã hội

Giảng dạy các môn chuyên ngành cho các sinh viên ngành Kinh tế, Xã hội và giảng dạy các môn cơ bản cho sinh viên các ngành các hệ đào tạo khác.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: kkinhtexahoi@tgu.edu.vn

3.15. Khoa Xây dựng

Giảng dạy các môn chuyên ngành cho các sinh viên ngành Xây dựng.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: kxaydung@tgu.edu.vn

3.16. Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ được thành lập vào tháng 11 năm 2011 trên cơ sở phát triển Bộ môn tiếng Anh từ Khoa Khoa học Cơ bản. Giảng dạy các môn ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngữ và cho các sinh viên các ngành học khác.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: kngoaingu@tgu.edu.vn

3.17. Khoa Công nghệ thông tin

Giảng dạy các môn chuyên ngành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: kcntt@tgu.edu.vn

3.18. Khoa Lý luận chính trị

Giảng dạy các môn bắt buộc cho SV&HS như: Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXHKH, Lịch sử Đảng, Lôgic học, Chính trị.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: kllct@tgu.edu.vn

3.19. Trung tâm Thông tin Thư viện

Quản lý sách, báo, tài liệu; tổ chức phục vụ SV-HS và CB-VC của trường.

Quản lý hệ thống máy tính nhằm cung cấp cho việc khai thác, truy cập Internet phục vụ việc học tập và nghiên cứu khoa học của SV-HS.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: tttttv@tgu.edu.vn

3.20. Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện, Câu lạc bộ

Tư vấn, giới thiệu hoặc phối hợp tư vấn về chính sách, pháp luật, tâm lý…

 Hỗ trợ, cung ứng hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác cung ứng dịch vụ công ích phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: tthtsv@tgu.edu.vn

3.21. Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học

Là đơn vị có chức năng đào tạo, tổ chức thi và cấp bằng các lớp Tin học, Ngoại ngữ  theo hệ thống Chứng chỉ Quốc gia, cũng như các chuyên đề khác theo yêu cầu của cộng đồng.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: ttthnn@tgu.edu.vn

3.22. Trung Tâm Khảo thí và ĐBCLGD

Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng. Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Email: ttkhaothi@tgu.edu.vn

3.23. Trung Tâm Nghiên cứu ứng dụng & Chuyển giao Công nghệ

Tổ chức thực hiện các nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ đối với những đề tài được nghiên cứu trong và ngoài Trường.

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp.

Tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

4. Ngoài ra, Trường còn có các tổ chức như Đảng bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên, Hội đồng Khoa học và đào tạo.

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay