Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang
- Tên đơn vị : BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 01 – Đường Hùng Vương – Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho  - tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733.873490 – 0733.873486

- Fax: 0733 873163

- Email: bchqs-tg@tiengiang.gov.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo và quản lý nhà nước về công tác quốc phòng - quân sự địa phương trên địa bàn của tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương (bao gồm lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ) về các mặt hoạt động tác chiến, huấn luyện bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai trong mọi tình huống dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng các cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai.

- Huấn luyện, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu hoạt động thường xuyên và khi có tình huống xảy ra.

- Thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh.

- Bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong điều kiện thời bình cũng như trong thời chiến.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương.

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC, THÔNG TIN LIÊN LẠC

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang gồm các cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tên đơn vị : Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 01 – Đường Hùng Vương – Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho  - tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733.873490 – 0733.873486

- Fax: 0733 873163

- Email: bchqs-tg@tiengiang.gov.vn

* Thông tin lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Trần Văn Lan

Chỉ huy trưởng

0913134886

0968427979

Đoàn Thanh Xuân  

Chính ủy

0918652005

Nguyễn Văn Châu

Phó Chỉ huy trưởng  – Tham mưu trưởng

0913879185

Huỳnh Văn Ba

Phó Chỉ huy trưởng

0913144066

Cao Văn Mĩa

Phó Chính ủy

0919117333

Châu Hoàng Hoàng

Phó Chỉ huy trưởng

0123495088\

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

STT

Cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Email

01

Phòng Tham mưu

Số 01, Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho

0733.873486

0733 873163

 

02

Phòng Chính trị

0733.878346

 

 

03

Phòng Hậu cần

0733.874347

 

 

04

Phòng Kỹ thuật

0733.877064

 

 

05

Văn phòng/Bộ CHQS tỉnh

0733.882030

0733.882030

 

06

Trường Quân sự

Xã Long Định, Huyện Châu Thành

0733.893131

 

 

07

Trung đoàn 924

Xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

0733.827344

 

 

08

Tiểu đoàn 514

Xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây

0733.996096

 

 

09

Đại đội 7

Số 01, Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho

 

 

 

10

Đại đội 8

Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho

0733.959258

 

 

11

Đại đội 9

Xã Thân Cữu Nghĩa, huyện Châu Thành

0733.831462

 

 

3.  Ban Chỉ huy quân sự (Ban CHQS) 11 huyện, thành, thị

01

Ban CHQS huyện Cái Bè

Xã An Hữu,

Cái Bè

0733.821158

 

 

 

02

 

Ban CHQS Thị xã Cai Lậy

Xã Nhị Mỹ,

Cai Lậy

0733.917887

 

 

03

Ban CHQS huyện Cai Lậy

Xã Nhị Mỹ,

Cai Lậy

0733.917887

 

 

04

Ban CHQS huyện Châu Thành

Xã Đông Hòa, Châu Thành

0733.834013

 

 

05

Ban CHQS huyện Tân Phước

Xã Mỹ Phước,

Tân Phước

0733.848022

 

 

06

Ban CHQS Thành phố Mỹ Tho

Xã Mỹ Phong, TPMT

0733501288

 

 

07

Ban CHQS huyện Chợ Gạo

Xã Long Bình Điền

Chợ Gạo

0733.835214

 

 

08

Ban CHQS huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh,

Tân Phú Đông

0733530869

 

 

09

Ban CHQS huyện Gò Công Tây

Xã Long Vĩnh,

 Gò Công Tây

0733838361

 

 

10

Ban CHQS

Thị xã Gò Công

Xã Long Thuận, Thị xã Gò Công

0733841607

 

 

11

Ban CHQS huyện Gò Công Đông

Thị trấn Tân Hòa, Gò Công Đông

0733.846131

 

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay