Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Tên đơn vị: HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: số 6 – Đường Giồng Dứa – Phường 7 – thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3970029.

- Fax: 073.3970029

- Email:

- Website: www.nannhandioxintg.com

1. Chức năng nhiệm vụ:

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động Hội các cấp nhằm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học.

- Tuyên truyền về ảnh hưởng của chất độc hoá học đối với con người và môi trường; về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nạn nhân da cam.

- Tổ chức khảo sát người bị nhiễm chất độc hoá học theo tiêu chí của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

- Vận động các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm chăm lo cho nạn nhân da cam, giúp họ vươn lên trong cuộc sống và hoà nhập cộng đồng.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam” trong toàn tỉnh.

- Sử dụng và quản lý nguồn kinh phí đúng quy định của Luật Ngân sách.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tại cơ quan Thường trực Tỉnh Hội gồm có:

- Thường trực Hội: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký (4 đồng chí).

- Văn phòng Hội: Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội, Kế toán (trong biên chế Nhà nước), Thủ quỹ kiêm Văn thư – Lưu trữ (nhân viên hợp đồng do kinh phí Hội tự chi trả).

3. Hội thành viên:

Có 10 Hội thành viên thuộc 10 huyện, thành, thị do Hội tỉnh hướng dẫn về hoạt động.

Ngoài ra còn 152/169 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội hoạt động dưới sự hướng dẫn của Hội cấp huyện. 

4. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: số 6 – Đường Giồng Dứa – Phường 7 – thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3970029.

- Fax: 073.3970029

- Email:

- Website: www.nannhandioxintg.com

- Lãnh đạo của đơn vị:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

 Lê Quốc Bảo

 Chủ tịch

01666145281

lequocbao@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Văn Tấn

 Phó Chủ tịch

0907460042

nguyenvantan@tiengiang.gov.vn

3

 Dương Thị Lệ

 Phó Chủ tịch

0913961956

4

 Nguyễn Ngọc Thuỷ

 Tổng Thư ký

0983706787

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay