Hội Đông y

Tên đơn vị: HỘI ĐÔNG Y TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 02 Trương Định – Phường 1 – TP. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3872374;

- Fax: 0733.872374;

- Email:

1. Chức năng nhiệm vụ:

Hội Đông Y tỉnh Tiền Giang là một tổ chức hội có tính chất đặc thù của người hành nghề đông y, đông dược hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng đông y, thừa kế, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hoá dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y và có vai trò nòng cốt trong phát triển nền Đông y Việt Nam.

Nhiệm vụ:

- Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y đạo, y thuật cho những người hành nghề đông y, đông dược. Động viên mọi người đoàn kết mang hết tài năng trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Xây dựng tổ chức hội trên các mặt: Truyền bá y thuật của nền đông y Việt Nam. Dịch thuật, biên soạn tài liệu, sách báo đông y, đông dược, phổ biến để hướng dẫn lý luận và kinh nghiệm cho cán bộ, hội viên.

- Tổ chức khám chữa bệnh bằng đông y và các bài thuốc gia truyền để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân theo quy định của pháp luật; từng bước xã hội hóa nền đông y, đông dược trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Tổ chức, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ lương y, lương dược ở trong tỉnh Tiền Giang ngày càng đông đảo về số lượng, đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng việc khám chữa bệnh bằng Đông y tại cộng đồng.

- Vận động, khuyến khích người có bài thuốc gia truyền chữa bệnh có hiệu quả, truyền lại cho con cháu, cống hiến cho Nhà nước, hoặc cho hội với mục đích bảo tồn và phát huy mặt tích cực của bài thuốc đó, tránh thất truyền.

- Tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong việc xây dựng chế độ chính sách, pháp luật nhằm bảo tồn phát triển nền đông y, đông dược Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Mở rộng phát triển mối quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn về đông y, đông dược theo quy định của pháp luật.

- Xác định khả năng chuyên môn của người hành nghề đông y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền theo quy định của pháp luật để cơ quan chức năng cấp phép hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

2. Cơ cấu tổ chức:

* Tỉnh Hội

- Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên;

- Ban Chấp hành;

- Ban Thường vụ;

- Ban Thường trực (Chủ tịch, các Phó chủ tịch, thư ký hội);

- Ban Kiểm tra;

- Văn phòng Hội và các Ban chuyên môn;

- Phòng chẩn trị YHCT của Tỉnh hội và các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội Đông y tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật.

* Hội cấp Huyện (gồm: 10 huyện, thành, thị)

* Hội cấp xã (gồm: 169 hội xã, phường, thị trấn)

3. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Hội Đông y tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 02 Trương Định – Phường 1 – TP. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3872374;

- Fax: 0733.872374;

- Email:

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

+ BS CKII Nguyễn Thanh Linh – Chủ tịch hội; điện thoại: 0903.613.490

+ CN-LY Trịnh Thị Mai – Phó chủ tịch thường trực hội; điện thoại: 0909.656.837

+ LY  Nguyễn Văn Việt – Phó chủ tịch hội; điện thoại: 01238.593.734

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay