Sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 10/4, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 24 xã đạt 19/19 tiêu chí. Nhóm đạt từ 15 - 18 tiêu chí là 2 xã; nhóm đạt từ 10 - 14 tiêu chí là 67 xã và nhóm đạt từ 5 - 9 tiêu chí là 51 xã. Năm 2017, tỉnh phấn đấu có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành tỉnh đã trình bày những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí tại 16 xã xây dựng nông thôn mới năm 2017, đó là các tiêu chí về hệ thống chính trị, tiêu chí môi trường, trường học, tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, đối với tiêu chí về điện và cơ sở vật chất văn hóa, hiện chưa có xã nào trong 16 xã đạt tiêu chí này...

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ngành có liên quan cần thanh tra, kiểm tra tiến độ thi công, việc thực hiện các tiêu chí tại các địa phương; tổ chức ngay các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện xây dựng nông thôn mới; ngành điện cần ưu tiên đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các địa phương sớm thực hiện tiêu chí này; công tác cán bộ, tổ chức hội thảo phát triển hợp tác xã kiểu mới... cần được quan tâm, để các xã có thể ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đã đề ra.

Văn Minh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử