Sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 10/4, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 24 xã đạt 19/19 tiêu chí. Nhóm đạt từ 15 - 18 tiêu chí là 2 xã; nhóm đạt từ 10 - 14 tiêu chí là 67 xã và nhóm đạt từ 5 - 9 tiêu chí là 51 xã. Năm 2017, tỉnh phấn đấu có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành tỉnh đã trình bày những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí tại 16 xã xây dựng nông thôn mới năm 2017, đó là các tiêu chí về hệ thống chính trị, tiêu chí môi trường, trường học, tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, đối với tiêu chí về điện và cơ sở vật chất văn hóa, hiện chưa có xã nào trong 16 xã đạt tiêu chí này...

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ngành có liên quan cần thanh tra, kiểm tra tiến độ thi công, việc thực hiện các tiêu chí tại các địa phương; tổ chức ngay các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện xây dựng nông thôn mới; ngành điện cần ưu tiên đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các địa phương sớm thực hiện tiêu chí này; công tác cán bộ, tổ chức hội thảo phát triển hợp tác xã kiểu mới... cần được quan tâm, để các xã có thể ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đã đề ra.

Văn Minh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay