Tiền Giang: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 5/4/2017, tại hội trường Công an tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục PV 28 - Bộ Công an.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang)
tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Qua 1 năm thực hiện phong trào, Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các văn bản Trung ương, tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuyên truyền vận động trong nhân dân 8.550 cuộc, có 358.710 lượt người dự.

Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tỉnh, huyện được tập trung thể hiện qua 8 tham luận, đã làm rõ báo cáo tổng kết của hội nghị, triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 27/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về phòng chống tội phạm gắn với xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo của UBND các cấp đã tổ chức xây dựng ấp, xã an toàn an ninh trật tự thực hiện tiêu chí thứ 19 về xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm xây dựng mô hình camera, cổng rào phòng chống tội phạm, hoạt động của đội dân phòng trong phòng chống tội phạm...

Nhiều nội dung hoạt động của MTTQ gắn với các đoàn thể chính trị, xã hội của tỉnh: Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Vì người nghèo,Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình cánh đồng lớn, nông thôn mới của Hội Nông dân, Ngày Hội sinh viên với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi của Đoàn Thanh niên, xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch, câu lạc bộ tình thương trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Cựu chiến binh gương mẫu, mô hình 1+2, 1+3 của Hội Cựu chiến binh, phòng chống cháy nổ của Liên đòan Lao động được duy trì. UB MTTQ phối hợp Công an, các ngành nhân rộng 20 cổng rào an ninh trật tự, 11 tuyến đường ánh sáng, chuyển hóa 17/52 địa bàn phức tạp, nâng chất 35 xã, 2.757 tổ nhân dân tự quản, 185 Đội dân phòng...

Thông qua tuyên truyền, vận động, xây dựng nhân rộng mô hình, đã nâng cao nhận thứ, vai trò tự quản của nhân dân trong phòng chống tội phạm, từ đó nhân dân đã cung cấp 668 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt và xử lý 874 đối tượng, giáo dục cá biệt cam kết không tái phạm 577 đối tượng.

Tại hội nghị, Cục V28 - Bộ công an, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cần quan tâm cao là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong triển khai, tổ chức thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt của Công an cơ sở, vai trò tuyên truyền vận động trong MTTQ, các thành viên; nâng cao nhận thức phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhân rộng các mô hình hiện có, tập trung giải quyết tốt các vụ khiếu nại, khiếu kiện đông người. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, vận động ký kết thi đua, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, xã, ấp an toàn về an ninh trật tự.

Huỳnh Hải

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay