Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2015-2016

Ngày 09/10/2015, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định số 2660/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2015-2016. Danh mục gồm 43 dự án mời gọi đầu tư trong các lĩnh vực sau:

+ Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA có 24 dự án. (xem dự án)

+ Lĩnh vực công nghiệp có 3 dự án. (xem dự án)

+ Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 7 dự án. (xem dự án)

+ Lĩnh vực du lịch có 2 dự án. (xem dự án)

+ Đầu tư xây dựng khu dân cư có 4 dự án. (xem dự án)

+ Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp có 3 dự án. (xem dự án)

Trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án nêu trên xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 84 đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0736.250005 - 0733.884688 

Fax: 0733.972587


Xem tài liệu đính kèm:

Thông tin chi tiết 43 dự án

Danh mục bổ sung dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016 (bổ sung)

 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Bổ sung Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay