Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

THÔNG TIN CHI TIẾT

 1. Tên dự án

 KHU NHÀ Ở XÃ HỘI NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 2. Mục tiêu dự án

 Xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. (Trong đó, dành 20% quỹ nhà ở của dự án phục vụ cho nhu cầu nhà ở của cán bộ và công chức).

 3. Hình thức đầu tư

 100% vốn của nhà đầu tư trong nước.

 4. Quy mô dự án

 Diện tích sử dụng đất: 3.362 m2

 Tổng vốn đầu tư dự kiến: 90 tỷ đồng.

 5. Căn cứ xây dựng dự án

 - Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 06/06/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

 - Quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

 - Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho.

 6 .Vị trí khu đất dự án

 - Địa điểm: số 45-47, đường Nguyễn Tri Phương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 -Tứ cận khu đất:

    + Phía Bắc, Nam, Tây: giáp khu nhà dân

    + Phía Đông: giáp đường Nguyễn Tri Phương

 7. Một số thông tin dự án

 

 Đất đai

 - Đất đai: Đất công do Nhà nước quản lý.

 - Hiện trạng khu đất dự án: đất sạch đã được giải phóng mặt bằng

 Mật độ xây dựng

 ≥ 3,4

 Số tầng

 ≥ 10

 Dân số

 1.000 người

 Kết cấu giao thông

 Hạ tầng giao thông: vị trí đất xây dựng công trình tiếp giáp với trục đường Nguyễn Tri Phương nên rất thuận tiện về giao thông.

 Nguồn điện

 Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ốn định.

 Nguồn nước

 Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án.

 Xử lý chất thải / nước thải

 - Biện pháp xử lý chât thải: thu gom xử lý tập trung.

 - Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước.

 8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

 * Điều kiện đầu tư:

 - Theo Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

 * ƯU đãi đầu tư:

 - Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Tải văn bản
Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Bổ sung Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay