Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2017

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định số: 331/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Danh mục gồm 36 dự án mời gọi đầu tư trong các lĩnh vực sau:

Xem tài liệu đính kèm:

+ 16 Dự án (Thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP) (xem chi tiết)

+ 20 Dự án (Thực hiện theo Luật Đầu tư  và Nghị định 118/2015/NĐ-CP) (xem chi tiết)

Trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án nêu trên xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 84 đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại liên hệ: 073.6250005 - 073.3884688 

- Fax: 073.3972587


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch nghành

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính doanh nghiệp

Đầu tư, mua sắm công

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

Chọn “Ảnh đẹp Du lịch Tiền Giang năm 2017”

Đề nghị xét danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay