Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2017

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định số: 331/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Danh mục gồm 36 dự án mời gọi đầu tư trong các lĩnh vực sau:

Xem tài liệu đính kèm:

+ 16 Dự án (Thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP) (xem chi tiết)

+ 20 Dự án (Thực hiện theo Luật Đầu tư  và Nghị định 118/2015/NĐ-CP) (xem chi tiết)

Trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án nêu trên xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 84 đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại liên hệ: 073.6250005 - 073.3884688 

- Fax: 073.3972587


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử