Thông báo thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu kỷ niệm 30/4 và 1/5  

Ngày 19/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Thông báo số 105/TB-UBND thông báo thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2017).

Do ngày 30/4/2017 trùng vào ngày chủ nhật, nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ ba, ngày 02/5/2017.

Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch.

Từ chiều ngày 29/4/2017 đến hết ngày 01/5/2017, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở (giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung khẩu hiệu). Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu. 

Tuấn Anh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử