Cái Bè thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Trong hai ngày 17 và 18/2, huyện Cái Bè tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016, có 55 thí sinh đăng ký thi. Các thí sinh trải qua 3 môn thi: Thi viết môn kiến thức chung, môn tin học, thi trắc nghiệm và tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành sẽ gắn với từng chức danh theo yêu cầu, vị trí của việc làm cần tuyển, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của cơ quan sử dụng công chức. Kỳ thi được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, lựa chọn thí sinh đạt điểm thi từ cao xuống thấp theo từng vị trí mà thí sinh đăng ký. Kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Chiêu Nam

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử