TP. Mỹ Tho quan tâm công tác cải cách hành chính

Trong năm 2016, công tác cải cách hành chính được thành phố Mỹ Tho quan tâm thực hiện tốt.

Chất lượng thể chế được tăng cường, nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh được thành phố cụ thể hóa. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, đã cử nhiều cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, cải cách hành chính, dân vận chính quyền...

Thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", trong năm, Tổ tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền với gần 413.060 hồ sơ trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng, đường bộ, đường thủy nội địa, tư pháp, kinh doanh, đấu thầu, tôn giáo, người có công, giải quyết khiếu nại tố cáo, chứng thực.

Bên cạnh đó, 17 Tổ tiếp nhận và trả kết quả phường, xã đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 141.800 hồ sơ ở các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, nhà ở, hộ tịch, chứng thực, chính sách xã hội, lĩnh vực người có công và các đơn thông thường khác. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã được bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, đảm bảo số lượng, chất lượng và có tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp với nhân dân ngày càng cải thiện tốt hơn.

UBND TP. Mỹ Tho tặng 27 giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2016.

Nhất Thi

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử